Naujienos

Dėmesio – skelbiamas dotacijų konkursas profesiniam tobulėjimui

2021-04-16

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – ŠMPF), programos „eTwinning“ nacionalinė paramos organizacija Lietuvoje, inicijuoja projektų konkursą, skirtą paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ profesinį tobulėjimą ir geresnį „eTwinning“ panaudojimą nuotoliniam ir mišriam mokymuisi.

Paraiškos forma ir terminai:

Paraiška pildoma ir pateikiama iki 2021 m. gegužės 5 d.  12 val. per www.paraiskos.smpf.lt sistemą. Paraiškų vertinimas ir atranka, atrankos rezultatų paskelbimas interneto svetainėje www.etwinning.lt iki 2021-05-31.

Sistemoje pasirinkite kvietimą pavadinimu „PROGRAMOS „eTWINNING“ PROJEKTŲ KONKURSAS 2021“. Paraiškos paskutinis lapas turi būti pasirašytas teisinio atstovo ir nuskanuotas įkeltas į sistemą.

SVARBU: prieš teikiant paraišką, kviečiame atidžiai susipažinti su kvietimo sąlygomis. Kvietimo sąlygose rasite ir vertinimo kriterijus.

Projektų konkurso tikslai:

 • paremti „eTwinning mokykla” ženklelį turinčias mokyklas ir skatinti jų veiklą, susijusią su programos „eTwinning“ sklaida, „eTwinning“ komandos mokyklos viduje kompetencijų stiprinimu;
 • paremti aktyvesnį švietimo įstaigų iš kaimiškų vietovių ir pirminio profesinio mokymo įstaigų dalyvavimą „eTwinning“ programoje ir jų darbuotojų kompetencijų, reikalingų geresniam projektų įgyvendinimui, tobulinimą;
 • padėti švietimo įstaigoms geriau naudotis „eTwinning“ platforma kaip įrankiu nuotoliniam ir mišriam mokymuisi, stiprinti gebėjimą teikti aukštos kokybės įtraukiojo skaitmenio švietimo paslaugas, plėtoti mokytojų skaitmenines pedagogines kompetencijas.

Projekto veiklos gali apimti išorinių ekspertų teikiamus profesinio tobulinimosi mokymus, konsultacijas ar panašias paslaugas mokyklų komandoms tokiomis temomis kaip komandinis darbas, projektų valdymas, saugumas internete, vadovavimas, skaitmeninės kompetencijos, užsienio kalbos (siekiant sumažinti kalbinį barjerą prieš dalyvaujant mokymuose skaitmeninio raštingumo ar kita tema yra galimos kalbinio paruošimo paslaugos mokyklų komandoms), „eTwinning“  ir kitų IKT naudojimas nuotoliniam mokymuisi, bendravimui ir sklaidai.

Projektų trukmė: 2021 m. birželio 1 – spalio 31 d.

Ataskaitos pateikimo terminas: 2021 m. lapkričio 10 d.

Finansuojamos veiklos:

 • Mokymai, grupinės ir/ar asmeninės konsultacijos, teikiamos konsultavimo įmonių, mokymų vadovų ir/ar švietimo ir verslo konsultantų (pandeminiu laikotarpiu rekomenduojama planuotis veiklas nuotoliniu būdu);
 • Viešinimo ir/ar dalijimosi gerąja patirtimi veiklos.

Pasiūlymus gali teikti:

 • Bendrojo ugdymo mokyklos;
 • Pirminio profesinio mokymo įstaigos;
 • Kitos įstaigos, teikiančios vaikų švietimo paslaugas (ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigos, bibliotekos, daugiafunkciai centrai ir kt.).

Privaloma sąlyga paraiškų teikėjams:

institucijos turi būti užsiregistravusios „eTwinning“  platformoje, užsiregistravusių vartotojų iš institucijos skaičius – ne mažiau kaip 2 vartotojai, įgyvendintų/įgyvendinamų projektų skaičius – ne mažiau kaip 1.

Prioritetas (bet ne privaloma sąlyga) vertinant paraiškas skiriamas, jei institucija atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • turi „eTwinning“ mokykla ženklelį (2020-2021 arba 2021-2022 m.m.);
 • yra iš kaimiškos vietovės;
 • teikia pirminį profesinį mokymą.

Leistinos projektų išlaidos:

 • Išorinių ekspertų teikiamos paslaugos (atlygis pranešėjams, mokymų vedėjams, konsultantams);
 • Viešinimo veiklos/-ų išlaidos;
 • Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos: nakvynės, patalpų nuomos ir maitinimo paslaugos (mokymams, renginiams); kanceliarinės prekės; internetinių platformų/priemonių naudojimo mokesčių išlaidos.

Prašomos skirti dotacijos sumos (leistinų išlaidų) dydis pasiūlyme negali būti mažesnis nei 3000 EUR ir neviršyti 10000 EUR. Viena institucija gali teikti tik vieną paraišką šiame konkurse.

Dokumentai susipažinimui:

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais:

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatores Eglę Venckutę ir Mariją Bakaitę el. paštu  etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 586 9415, +370 6 857 0762.

 

Nuotrauka: www.pexels.com

Naujienų kategorijos

Žymos