Ambasadoriai

Tauragė

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Snieguolė Mažeikienė
MENTORĖ: Tauragės „Aušros" progimnazijos ir Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro vokiečių kalbos mokytoja
Rima Bandzinienė
MENTORĖ: Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Žaneta Gribauskienė