Ambasadoriai

Tauragė

Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktorė
Nomeda Vykertienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Snieguolė Mažeikienė
MENTORĖ: Tauragės " Aušros" progimnazijos ir Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro vokiečių kalbos mokytoja
Rima Bandzinienė