Ambasadoriai

Panevėžys

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė
Larisa Tichonova
Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Šiaučiūnė
MENTORIUS: Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Albina Kasparienė
MENTORIUS: Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Sigita Keršulienė
MENTORIUS: Rokiškio rajono Pandėlio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Renata Kiburienė