Ambasadoriai

Panevėžys

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė
Larisa Tichonova
MENTORĖ: Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Albina Kasparienė
MENTORĖ: Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Sigita Keršulienė
MENTORĖ: Rokiškio rajono Pandėlio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Renata Kiburienė