Ambasadoriai

Šiauliai

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė-ekspertė
Laura Bajoriūnė
Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų k. mokytoja ekspertė
Staselė Riškienė
MENTORĖ: Šiaulių Jėzuitų mokyklos vyr. anglų kalbos mokytoja
Renata Balčiūnienė
MENTORĖ: Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mireta Visockienė