Naujienos

„TwinSpace“ paskyrų perkėlimas – reikia jūsų apsisprendimo!

2023-09-11

Dėmesio, „eTwinning“ bendruomenės nariai ir narės,

Jei turite „TwinSpace“ paskyrą senojoje platformoje ir norite, kad ji būtų perkelta į naująją platformą, iki 2023 m. rugsėjo 30 d. užpildykite mūsų klausimyną.

Jei jūsų „eTwinning“ projektas buvo sukurtas po 2018 m. liepos 1 d., galite paprašyti perkelti susijusį „TwinSpace“ turinį užpildydami šią anketą. Turėsite nurodyti:

  • Projekto pavadinimą
  • „TwinSpace“ paskyros nuorodą
  • Perkėlimo priežastį

Vienai „TwinSpace“ reikia pateikti tik vieną prašymą. Svarbu pažymėti, kad tik perkelti „TwinSpace“ projektai galės teikti paraiškas dėl 2024 m. „eTwinning“ apdovanojimų (pirmenybė teikiama projektams, siekiantiems teikti paraiškas dėl 2024 m. „eTwinning“ apdovanojimų).

Jei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. negausime prašymo perkelti, jūsų „TwinSpaces“ nebus perkeltos. Prieiga prie visų „TwinSpaces“ senojoje „eTwinning“ platformoje išliks atvira dar kelis mėnesius: tai leis „eTwinning“ projektų dalyviams susipažinti su savo medžiaga ir ją atsisiųsti.

Tolesni žingsniai

Spalio-lapkričio mėn. bus perkeltos tos „TwinSpaces“ erdvės, kurioms bus pateikti prašymai perkelti.

2024 m. „eTwinning“ apdovanojimų paraiškos forma bus pateikta lapkričio antroje pusėje taip užtikrinant sklandų perėjimą paraiškas norintiems teikti „eTwinning“ laimėtojams.

Kodėl perkeliame ne visas „TwinSpaces“?

Visų „TwinSpaces“, susijusių su projektais, sukurtais po 2018 m. liepos 1 d., perkėlimas buvo perėjimo nuo senosios „eTwinning“ platformos prie Europos mokyklų švietimo platformos plano dalis. Iš viso tai susiję su 65 500 „TwinSpaces“.

Tačiau daugelyje šių „TwinSpaces“ yra pasenusios informacijos, kuri naujojoje platformoje nebebūtų naudojama ir apsunkintų duomenų perkėlimo procesą.

Todėl, siekdami optimizuoti perkėlimo procesą ir sumažinti galimą poveikį aktyviems projektams, nusprendėme apsiriboti perkėlimu tik tomis „TwinSpaces“ erdvėmis, kurios reikalingos vykdomai veiklai, susijusiai su ataskaitų teikimu, populiarinimu ir sklaida arba dalyvavimu 2024 m. „eTwinning“ apdovanojimuose.

Projektų narius, norinčius perkelti savo „TwinSpaces“ turinį, raginame iki 2023 m. rugsėjo 30 d. užpildyti šį klausimyną!

Naujienų kategorijos

Žymos