Naujienos

Atšaukiamas seminaras Vengrijoje

2020-03-05

Dėmesio, pareiškėjai, seminaras Vengrijoje atšaukiamas.

Seminaras vyks balandžio 22-24 d., iš Lietuvos bus atrinkti 4 dalyviai. Seminaro programoje vyraujanti tema – mokinių paruošimas ateities iššūkiams, profesinio mokymo vaidmuo dabartiniame pasaulyje bei programos „eTwinning“ panaudojimo galimybės. Rekomenduojama seminare dalyvauti asmenims, dirbantiems su mokiniais, kurių amžius nuo 14 metų.

Seminaras skirtas profesinių mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, darbuotojams, norintiems susipažinti ar praplėsti savo žinias apie programą „eTwinning“, pasisemti įkvėpimo projektų idėjoms, išgirsti sėkmingų projektų pavyzdžių bei susirasti partnerių projektams.

 Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas;
 • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44).

Gauti finansavimą vykti galima tik į 1 programos „eTwinning“ seminarą per metus.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nedalyvavusiems „eTwinning“ seminare užsienyje ir/arba nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ projekte.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. kovo 19 d. 23:55 val.

Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

100-499 km – iki 180,00 eurų;
500-1999 km – iki 275,00 eurų;
2000-2999 km – iki 360,00 eurų;

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone, vietinio transporto, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas negali kompensuoti tokių patirtų išlaidų.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisekti skanuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.

Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.
Paraiškos teikiamos iki 2020 m. kovo 19 d. 23:55 val.

Tinkamumo ir kokybės kriterijai.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
Dalyviai apie rezultatus bus informuoti per paraiškų teikimo sistemą http://paraiskos.smpf.lt ir paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki š. m. kovo 31 d.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos kelionės išlaidos.
Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas yra įsidiegęs elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą http://smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas.

Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 7492.

Naujienų kategorijos

Žymos