Naujienos

Teikite paraiškas dalyvauti seminare Albanijoje (rugsėjo 7-9 d.)

2021-06-21

Kviečiame pedagogus iš kaimo vietovės mokyklų teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ seminare, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 7-9 d. Albanijos sostinėje Tiranoje!

Seminaro tema – „Pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojų iš kaimo vietovių mokyklų mokymas kartu su „eTwinning“ pandemijos sąlygomis“. Seminaras vyks anglų kalba, čia susipažinkite su preliminaria programa (programa gali ir keistis).

Seminaras yra orientuotas į mokytojus iš kaimo vietovės mokyklų. Jo metu siekiama suburti kolegas iš skirtingų šalių ir paskatinti bendradarbiauti, atskleisti „eTwinning“ programos galimybes, kurios tampa įgalinančiomis mokymosi procesus pandemijos sąlygomis, bei inicijuoti „eTwinning“ projektus su naujai sutiktais kolegomis iš skirtingų šalių.

Dalyviai: mokytojai iš kaimo vietovės mokyklų, mokantys pagal pradinio ir/ar pagrindinio ugdymo programas, bei neseniai prisijungę prie „eTwinning“ bendruomenės ir siekiantys gauti žinių ir patirties, kaip sėkmingai bendradarbiauti ir vykdyti projektus šioje platformoje. Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas;
 • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Turi atitikti seminaro tikslinę grupę – mokytoja (-s) iš kaimo vietovės mokyklos, mokantis pagal pradinio ir/ar pagrindinio ugdymo programą.

Prioritetas bus teikiamas „eTwinning“ programos naujokams.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas taip pat bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į „eTwinning“ seminarą užsienyje ir/arba nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ virtualiame tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare.

Seminaro kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0-99 km 23,00 EUR
100-499 km 180,00 EUR 210 EUR
500-1999 km 275,00 EUR 320 EUR
2000-2999 km 360,00 EUR 410 EUR
3000-3999 km 530,00 EUR 610 EUR
4000-7999 km 820,00 EUR
virš 8000 km 1500,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionės su bendrakeleiviais toje pačioje transporto priemonėje.

 

Šio kvietimo maksimali dotacijos suma yra 275 eurų arba 320 eurų ekologiškos kelionės atveju. 50 proc. dotacijos sumos bus skiriama prieš kelionę ir 50 proc. grįžus ir pateikus atitinkamus dokumentus.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis kvietimą „Projekto „eTwinning“ kvietimo seminaras Albanijoje“.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisegti skenuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021 m. birželio 29 d. 15:00 val.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki š. m. liepos 31 d.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos kelionės išlaidos. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas yra įsidiegęs elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas/.

Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Informaciją apie reikalingas saugumo priemones ir situaciją Albanijoje rekomenduojame atidžiai sekti oficialiuose puslapiuose. Remiantis LR Užsienio reikalų ministerijos skelbiama informacija, šiuo metu į Albaniją atvykti Lietuvos piliečiams leidžiama, netaikomas reikalavimas dėl izoliacijos ar neigiamo Covid-19 testo rezultato pateikimo. Albanija yra įtraukta į sąrašą COVID-19 paveiktų valstybių, iš kurių atvykus į Lietuvą taikoma 10 dienų izoliacija arba prašoma turėti ne seniau kaip prieš 48 val. iki atvykimo į Lietuvą atliktą COVID-19 testą ir gautą neigiamą atsakymą (galimos išimtys, daugiau informacijos galite rasti LR Užsienio reikalų ministerijos puslapyje čia).

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

Naujienų kategorijos

Žymos