Naujienos

Tarptautinė konferencija „eTwinning mokyklos: mišraus mokymosi visiems link“

2021 15 spalio

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „eTwinning mokyklos: mišraus mokymosi visiems link“ (angl. eTwinning Schools towards blended learning for all), skirtoje „eTwinning“ mokyklos ženklelį 2020-2021 m. arba 2021-2022 m. pelniusių institucijų atstovams. Konferencija vyks online būdu lapkričio 24-26 d. per MS Teams platformą.

Šio renginio pagrindinis tikslas – nustatyti ir paremti sinergiją tarp „eTwinning“ mokyklas apibrėžiančių elementų ir iššūkių, padiktuotų pasaulinės pandemijos, kur mišrusis mokymas vaidina itin svarbų vaidmenį.

Kaip jau esame patyrę, pandemijos laikotarpis lėmė didžiulius pokyčius švietimo sistemoje, tad mokyklų vadovams ir mokytojams teko itin greitai prisitaikyti ir naudoti naujus mokymo būdus ir priemones, siekiant išlaikyti tinkamą mokymo kokybę. Paskutinių metų praktika rodo, kad „eTwinning“ mokyklos dažnai buvo geriau prisitaikiusios ir lanksčiau veikė, reaguojant į išorinių aplinkybių sąlygotus pokyčius, bei gebėjo lengviau taikyti mišrųjį mokymą. Džiaugiamės „eTwinning“ programos kuriama nauda ir kviečiame dar labiau pagerinti žinias, pasisemti idėjų ir pasidalinti savo patirtimi su kitomis „eTwinning“ mokyklomis tarptautiniame kontekste!

Konferencijos metu planuojama:

  1. Apžvelgti mišraus mokymo modelį (praktika, pavyzdžiai, galimybės);
  2. Apmąstyti „eTwinning“ mokyklos misijos pedagoginius, organizacinius, komunikacinius ir viešinimo  elementus;
  3. Pateikti dalyviams priemones ir metodus, kaip įgyvendinti kokybišką, įtraukų ir prieinamą skaitmeninį švietimą;
  4. Padėti mokykloms rengiant veiksmų planą, siekiant nustatyti jų tikslus ir identifikuoti, kuriose srityse joms reikia daugiau paramos.

Kviečiame /;eTwinning“ mokyklų vadovus bei „eTwinning“ mokyklų programos dalyvius (pedagogus) teikti paraiškas dalyvauti šioje konferencijoje. Kviestume teikti paraiškas, planuojant, kad dalyvautų po 2 atstovus iš vienos institucijos (vadovas ir aktyvus „eTwinning“ pedagogas). Tokia būtų rekomendacija, bet lauksime visų suinteresuotų dalyvių paraiškų. Atstovams iš Lietuvos yra skirtos 5 vietos.

Paraiškos dėl dalyvavimo gali būti teikiamos iki 2021 m. spalio 25 d. 12:00 val. paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt. Pasirinkite programos „eTwinning“ kvietimą „Tarptautinė eTwinning mokyklų konferencija „eTwinning mokyklos: mišraus mokymosi visiems link“ (online) 2021 m. lapkričio 24-26 d.“

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams (turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net (išimtis taikoma vadovams – registracija rekomenduojama); turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44; turi būti 2020-2022 m. „eTwinning“ mokyklos ženklelį pelniusios institucijos atstovas).

Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki š. m. lapkričio 5 d.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

 Preliminari programa (anglų k., valandos nurodytos Lietuvos laiku):

Wednesday 24th November
16:00 – 16:15 Opening
16:15 – 16:30 Opening by EC
16:30 – 17:15 Keynote 1
17:15 – 17:45 Short Break
17:45 – 18:30 Keynote 2
18:30 – 19:00 Networking Activity

Thursday 25th November
16:00 – 16:30 Good practice examples
16:30 – 16:45 Short Break
16:45 – 18:00 Workshop SLOT 1
18:00 – 18:15 Short Break
18:15 – 19:30 Workshop SLOT 2

Friday 26th November
16:00 – 16:30 Plenary: action plan
16:30 – 16:45 Short Break
16:45 – 18:00 Workshop SLOT 3
18:00 – 18:15 Short Break
18:15 – 19:30 Panel Discussion: “The future of eTwinning Schools” and Closing

Naujienų kategorijos

Žymos