Naujienos

Svarbi informacija dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo programoje

2021 5 sausio

Jungtinės Karalystės narystė Europos Sąjungoje pasibaigė 2020 m. gruodžio 31 d., tad nuo šios datos Jungtinė Karalystė nebedalyvauja programose „Erasmus+” ir „eTwinning”.

Atkreipiame dėmesį į pasikeitimus, susijusius su Jungtinės Karalystės mokytojų dalyvavimu „eTwinning“ programoje:

• Vartotojai, vykdantys projektą su daugiau nei vienu partneriu, iš kurių vienas iš Jungtinės Karalystės, gali tęsti projekto vykdymą (žinoma, be partnerio iš JK). Mokytojas iš JK gali būti pakviestas prisijungti į projekto „Twinspace“ kaip bet kuris trečiosios šalies mokytojas.
• Du vartotojai, iš kurių vienas iš Jungtinės Karalystės, vykdantys projektą turi nutarti, ar tęsti projektą su pakviestais partneriais iš kitų šalių. Mokytojas iš JK gali būti pakviestas prisijungti į projekto „Twinspace“ kaip bet kuris trečiosios šalies mokytojas.
• Projektai, kuriuose dalyvauja mokytojai iš Jungtinės Karalystės, Europos kokybės ženkleliui arba Europos prizui gauti galės būti teikiami tik tokiu atveju, jeigu bent du kiti partneriai iš dviejų skirtingų šalių dalyvavo projekte. Prizu bus apdovanoti tik tie partneriai, kurie nėra iš Jungtinės Karalystės.
• Projektai, vykdomi dviejų partnerių, kurių vienas iš Jungtinės Karalystės, negali būti teikiami nei Europos kokybės ženklelio nei Europos prizo apdovanojimui gauti.
• „eTwinning Live“ renginiai, suplanuoti po 2020 m. gruodžio 31 d., nebevyks.
• „eTwinning“ grupės, moderuojamos Jungtinės Karalystės mokytojų, savo veiklą galės tęsti tuo atveju, jeigu moderavimo ir administravimo teisės bus perduotos mokytojams iš kitų šalių.

Kitus svarbius atsakymus į klausimus apie Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos rasite čia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532

 

 

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos