Naujienos

STEAM mokymasis: gamtos mokslus ir meną jungiantys Europos projektai

2018 gegužės 11

Tiek Karlas Jungas, pristatęs menininko-mokslininko archetipą, tiek Albertas Einšteinas, siejęs mokslą ir meną su ta pačia mistine patirtimi, atspindėjo ilgus amžius vyravusį istorinį požiūrį, kad šios dvi sritys natūraliai tarpusavyje susijusios. Taigi į santrumpą STEM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) įterpus A raidę (reiškiančią Arts – meną), gauname STEAM – šiuolaikinį tarpdalykinį požiūrį į mokslinius tyrimus ir naujoves, kuris šiuo metu po truputį įtraukiamas į mokyklinį ugdymą. Toliau apibūdinti projektai atskleidžia šio požiūrio privalumus!

 

Naujovės prasideda nuo veiksmų! STEAM

STEM įgūdžių paklausa šiuo metu didėja ir tikimasi, kad ji augs iki 2025 m.. Mokytojai privalo atsižvelgti į šias tendencijas, taip pat jos turėtų būti atspindėtos mokyklų mokymo programose. Projektas Naujovės prasideda nuo veiksmų! STEAM padeda pasiruošti ateičiai, nes jame pristatomi trys nauji metodai, kuriais siekiama didinti studentų motyvaciją ir aktyvumą:

  1. užduotys „menas muziejuje“;
  2. LEGO robotų naudojimas;
  3. minėtos veiklos derinimas su STEM mokomaisiais dalykais.

Minėti metodai ypač tinka pradinių klasių mokiniams, kuriems reikia įgyti pagrindinių STEM įgūdžių. Mokytojai taip pat naudojosi minėtu projektu, kuris suteikė jiems galimybę kelti kvalifikaciją, pavyzdžiui, pradžioje dalyvaujant internetiniuose kursuose.

Projekto rezultatais bus dalijamasi pasitelkiant internetines platformas, skrajutes, žurnalus, darbuotojų susirinkimus, „atvirų durų“ renginius ir, žinoma, projekto interneto svetainę, kurioje jau dabar yra daugybė vaizdo įrašų. 

Šis projektas prasidėjo 2016 m. ir baigsis 2018 m. Jame dalyvauja septynios šalys – Turkija (projekto koordinatorė), Italija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.

DLAB – Skaitmeninis mokymasis be sienų

Skaitmeninės technologijos jau savaime griauna įvairias ribas – tiek fizines (tradicines klasių erdves), tiek koncepcines (mokymo dalykų ribas). DLAB projektu siekiama sukurti pamokas „be sienų“, apimančias kelias mokymo dalykus. Siekiant šio tikslo, kiekvienais metais nagrinėjama po vieną „mokymosi be sienų“ temą: „Technologijų mokymasis lauke“, „Nuo STEM iki STEAM“ ir „Integruotas turinio ir kalbos mokymasis naudojant technologijas“.

2018 m. bus skirti STEM temai, o nemažai išteklių jau paskelbta svetainės išteklių skyriuje. Vaikai gali palyginti Leonardo da Vinčio meną ir mechanikos projektus ir tuomet kurti savuosius; jie taip pat gali sukurti „astronautą-kiaušinį“ ir prognozuoti, ar jų sukurti kosminiai laivai užtikrins pakankamą apsaugą, gali kuri savo saulės baterijas arba statyti tiltus, sukurti kompaktinį diską, panašų į tą auksinį diską, kurį NASA išsiuntė į kosmosą ir atlikti daugybę kitų užduočių…

Vykdant šį projektą taip pat neseniai buvo pradėti masiniai atvirieji internetiniai kursai(MOOC) „Nuo STEM iki STEAM“.

Ilgainiui projektu DLAB siekiama užtikrinti tvarumą , gerinti partnerių pajėgumus , skatinti tarptautinį bendradarbiavimą net ir tarp skirtingų sričių ir siekti aktyvaus kultūros institucijų bei MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) bendradarbiavimo.

Tai trejų metų strateginė partnerystė (2016–2019 m.), kurioje dalyvauja keturios šalys – Danija (projekto koordinatorė), Belgija, Norvegija ir Jungtinė Karalystė. Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.

FIND – ateities inovatoriai ir nauji atradimai

Projekto pavadinimas FIND – ateities inovatoriai ir nauji atradimai atskleidžia dvigubą jo pobūdį: projektas susijęs ir su STEM praktikuojančių asmenų tapatybe, ir su jų veikla. Įgyvendinant projektą siekiama šių tikslų:

  • sumažinti atotrūkį tarp lyčių;
  • plėtoti naujoviškus STEM dalykų mokymo metodus ir užtikrinti, kad mokytojai sugeba jais naudotis;
  • parengti metodiką, kuri leistų geriausia išnaudoti pažangių technologijų teikiamas galimybes.

Poreikis spręsti lyčių nelygybės problemą tapo akivaizdus nuo pirmosios projekto užduoties „Nupiešk mokslininką“, kurią atlikdami mokiniai daugiausia piešė vyriškosios lyties asmenį. Taigi kitomis užduotimis buvo siekiama panaikinti šį nusistatymą. Tarp tokių užduočių galima paminėti viktoriną „Koks su STEM susijęs darbas geriausiai tiktų man?“ arba interviu su STEM srities specialistais, tarp kurių buvo ir moterų mokslininkių.

Kitų mokymo užsiėmimų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama mokymo metodams, o vienas iš partnerių net sukūrė mokymosi laboratoriją. Mokiniai taip pat galėjo įvairiais būdais derinti technologijas ir meną, pavyzdžiui, programuodami „Scratch“ kalba, piešdami fraktalus ir išmėgindami savo jėgas robotikoje.

FIND – tai trejų metų strateginė partnerystė (2016–2019 m.), kurioje dalyvauja Graikija, Italija, Malta. Norvegija, Lenkija ir Jungtinė Karalystė. Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.

 

Šaltinis – School Education Gateway.