Naujienos

Seminare Armėnijoje – tarpkultūriškumo ir bendradarbiavimo dermė

2019-06-20

Gegužės 16-19 dienomis Armėnijoje, Agverane, vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „Tarpkultūrinių vertybių mokymasis ir jų gerbimas“. Net 60 įvairių dalykų mokytojų iš Slovėnijos, Norvegijos, Vokietijos, Čekijos Respublikos, Belgijos, Slovakijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos, Austrijos, Portugalijos, Armėnijos, Lietuvos kartu mokėsi, dalijosi gerąja programos „eTwinning“ projektų įgyvendinimo, IKT įrankių naudojimo patirtimi. Šis seminaras buvo skirtas surasti partnerių naujiems projektams, parengti naujus projektus, įtvirtinti darbo „eTwinning Live“ platformoje įgūdžius, susipažinti su „eTwinning“ ir kitais IKT įrankiais (Canva, Animoto, Quik, Kahoot, Padlet), kuriuos galima naudoti projektinėse veiklose, siekiant aktyvaus, įtraukaus mokymo.

„Man labiausiai įsiminė diskusijos apie skirtingų šalių kultūrines vertybes, jų saugojimo metodus. Įvairių šalių seminaro dalyviai išsakė savo mintis apie istorines ir kultūrines vertybes savose šalyse, jų saugojimą, gerbimą. Diskusijose buvo remiamasi konkrečiais pavyzdžiais“, – įspūdžiais dalinosi Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos dailės mokytoja Aušra Viduolienė.

Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, šokio mokytojas Saulius Rudelis labiausiai akcentavo sėkmingą bendradarbiavimą su kitais projekto dalyviais. „Diskutuojant ir dirbant kūrybinėse dirbtuvėse su kolegomis iš Europos prieita vieningos nuomonės, kad mokymasis bendradarbiaujant – tai mokymosi formos, kai mokiniai padeda vienas kitam dirbti ir drauge pasiekia rezultatą. Atliekant gerai struktūruotą darbą poroje arba grupėje taikomi metodai, leidžiantys aktyviai mokytis visiems mokiniams ir tuo pačiu užtikrinantys, kad grupės nariai mokytųsi suvokti, kaip svarbu konstruktyviai bendradarbiauti“, – akcentavo S. Rudelis.

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro dalyvių nuotraukos.

Naujienų kategorijos

Žymos