Naujienos

„SELFIE“ – įrankis, skirtas skaitmeninių technologijų įtraukimui į mokymą mokyklose

2019 sausio 18

Europos Komisija pristatė įrankį „SELFIE“, kuris padės mokykloms įvertinti, kaip jos naudoja skaitmenines technologijas mokymo ir mokymosi procese. Ši nemokama priemonė išversta į 24 ES kalbas. Kiekviena susidomėjusi mokykla – tiek pradinio, tiek pagrindinio ir vidurinio ugdymo, tiek profesinio mokymo – gali užsiregistruoti ir įgyvendinti šią savirefleksiją mokykloje.

Kuriant ir išbandant „SELFIE“, nuo pat pradžių dalyvavo mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai:

  • 5 000 jų teikė informaciją ankstyvame priemonės kūrimo etape;
  • 67 000 žmonių iš 650 mokyklų visoje Europoje dalyvavo bandomajame projekte;
  • „SELFIE“ buvo išbandyta pradinio ugdymo mokyklose, siekiant užtikrinti, kad ją suprastų ir jaunesni mokiniai.

APIE „SELFIE“

„SELFIE“ – tai priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir mokinių vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Ja naudojantis galima nustatyti, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai.

Priemone „SELFIE“  anonimiškai renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokykloje naudojamasi technologijomis. Jos renkamos pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę, kurioje galima pasirinkti sutikimo arba nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Teiginiai apima tokias sritis kaip lyderystė, infrastruktūra, mokytojų rengimas ir mokinių skaitmeniniai gebėjimai.

Vertinimas trunka apie 30 minučių. Klausimai yra pritaikyti prie kiekvienai grupei. Pavyzdžiui, mokiniams užduodami klausimai, susiję su jų mokymosi patirtimi, mokytojai apsvarsto mokymo praktiką, o mokyklos vadovai atsako į klausimus apie planavimą ir bendrąją strategiją.

Pagal šią pateiktą informaciją priemone parengiama ataskaita, kuri yra tarsi mokyklos naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi srityse pranašumų ir trūkumų asmenukė (angliškai – SELFIE). Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo tikslesnė bus mokyklos „SELFIE“.

„SELFIE“ apklausos rezultatai ir įžvalgos skirti tik jūsų mokyklai – jais nesidalijama, nebent nuspręsite kitaip.

Atsižvelgiant į išvadas jums gali būti lengviau nustatyti dabartinę padėtį, o ją nustačius – pradėti diskusijas apie naudojimąsi technologijomis ir parengti jūsų mokyklai skirtą veiksmų planą. Vėliau priemone „SELFIE“ galima naudotis siekiant įvertinti pažangą ir pritaikyti veiksmų planą.

SELFIE visą mokyklos bendruomenę – vadovus, mokytojus ir mokinius – įtraukia į visapusišką 360° procesą, apimantį daugybę mokyklos praktikos sričių.

Baigusi „SELFIE“ apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą sąveikią ataskaitą, kurioje pateikiami išsamūs duomenys ir galima greitai gauti įžvalgų apie pranašumus ir trūkumus.

„SELFIE“ yra nemokama. Atsakymai yra nuasmeninti, o duomenys – saugūs.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt