Naujienos

Sėkmingiems „eTwinning“ projektams kelią kloja komandiškumas

2018 gruodžio 28

Prieš dvejus metus (2016 m.) atlikta „eTwinning“ stebėsenos apklausa* atskleidė, kad „eTwinning“ programa turi didžiulį poveikį asmeninių mokytojų įgūdžių ir mokymo veiklos tobulinimui bei mokinių mokymosi veiklai:

 

  • daugiau nei 90 proc. mokytojų teigia, kad „eTwinning“ didžiausią poveikį daro jų gebėjimui ugdyti tarpdalykinius įgūdžius (pavyzdžiui, darbo komandoje, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir t.t.)
  • daugiau nei 90 proc. respondentų teigia, kad programa „eTwinning“ duoda teigiamos naudos didindama mokinių motyvaciją ir skatindama juos bendradarbiauti tarpusavyje.
  • beveik 80 proc. respondentų mano, kad programa „eTwinning“ ypač teigiamai veikia visą mokyklą gerindama santykius tarp mokinių bei mokytojų ir puoselėdama europinio pilietiškumo jausmą.

 

„eTwinning“ veiklos keičia mokyklos kasdienybę

Pozityviais apklausos rezultatais nesistebi Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, kuri jau nuo programos atsiradimo, 2005 m., savo mokyklos bendruomenę skatina aktyviai įsitraukti į „eTwinning“. „Dalyvavimas „eTwinning“ programoje – tai puiki priemonė mokytojų kompetencijos ugdymui. Galima sakyti, kad dalyvaujantys mokytojai yra žingsniu priekyje, arčiau to, kas reikalinga ir aktualu XXI a. mokiniams, lyginant su programoje nedalyvaujančiais mokytojais“, –  įsitikinusi V. Sušinskienė, programos „eTwinning“ ambasadorė Alytaus regione.

Šiuo metu Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje į „eTwinning“ veiklą nuolat įsitraukę yra 14 mokytojų, o išbandžiusių veiklą yra apie 20. „Daugiausia projektų kuria užsienio kalbų (rusų, anglų, prancūzų kalbų), pradinių klasių ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus ugdančios mokytojos. Kartais įsitraukia ir kiti mokytojai, tačiau tai priklauso nuo jų užimtumo, nors projektus ir integruoja į pamokas, tačiau mokytojas vis tiek turi atrasti laiko pasiruošimui“, –  teigia V. Sušinskienė.

Mokyklos direktorė tvirtina, kad „eTwinning“ projektai keičia mokyklos kasdienybę tuo, kad keičia pamoką. „Pas mus mokykloje visi projektai yra integruoti į pamokas – viskas padaroma taip, kad būtų naudojama pamokoje ir vaikams tos pamokos būna labai įdomios“, – priduria mokyklos direktorė. Šiuo metu Dzūkijos pagrindinėje mokykloje nėra projektų, kurie nebūtų integruoti į pamokas.

Motyvacinė priemonė – nauda vaikams

Nors dalis Lietuvos mokytojų ir mokyklų jau aktyviai įsitraukę į „eTwinning“, tačiau vis dar yra tokių, kurie nedrįsta jungtis prie platformos.  V. Sušinskienė sako, kad  tokiu atveju ypač reikšmingas mokyklos vadovų palaikymas,  todėl kad tas palaikymas atsirastų, organizuojami seminarai mokyklų vadovams, „eTwinning“ ambasadoriai dalyvauja direktorių pasitarimuose bei ten pristato programos naudą ne tik mokytojui, bet ir mokiniams.

Lapkričio mėnesį Alytuje renginyje bendrojo ugdymo įstaigų vadovams programa „eTwinning“ buvo pristatoma kaip ypač tinkama priemonė mokytojų profesiniam augimui ir kompetencijų gilinimui. Programos ambasadorei V. Sušinskienei labai įsiminė vienos mokytojos pasakyta mintis: „eTwinning“ klasėje žiūrime kaip į nuotykį: nuo partnerio ieškojimo iki darbo „Twinspace“ erdvėje ir vaikams taip ir pristatau „turėsime nuotykį“. Pasak V. Sušinskienės, malonu klausytis, kai mokytojas veiklą pristato taip nuoširdžiai, o kiti vykdę projektus jai pritaria.

 „Jeigu mokytojas įsitraukia keletą metų iš eilės, tai jis tikrai tuo tiki. Mokytojų šiais laikais joks vadovas neprivers, tokių galių mes neturime – turime tik galių motyvuoti, įkvėpti, kad tai naudinga. Mokytojas turi pats patikėti, kad tai naudinga jam ir jo mokiniams, tuomet jis dalyvauja. Tie, kurie pabando mato, kad tikrai naudinga – net nemotyvuoti vaikai, kurie nenori dirbti pamokoje, jie įsitraukia per projektus. Manau, kad tai gali būti viena iš didžiausių motyvacinių priemonių“, – neabejoja Vilija Sušinskienė, matanti „eTwinning“ poveikį Lietuvos mokykloms bei mokytojams jau daugiau nei 12 metų.

*Stebėsenos apklausoje dalyvavo 5 900 mokytojų iš visos Europos, dalyvaujančių „eTwinning“ programoje.