Naujienos

Puiki galimybė profesijų mokytojams dalyvauti tarptautiniame „eTwinning“ seminare

2022 28 balandžio

Programa „eTwinning“ remia pirminio profesinio mokymo įstaigų (ang., IVET) darbą visoje Europoje ir kviečia Jus dalyvauti tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare. Seminaro tema – „Profesinio mokymo dalies stiprinimas profesinių mokyklų „eTwinning“ projektuose“ (angl. Strengthening the vocational component in eTwinning VET projects“).

Siūlome dalyvauti šiame seminare gegužės 18–20 d. nuotoliniu būdu. Seminaras vyks anglų kalba, jį organizuoja Centrinė „eTwinning“ paramos organizacija. Su seminaro programa galite susipažinti šioje nuorodoje.

Dalyviai

Seminaras yra skirtas „eTwinning“ pirminio profesinio mokymo mokytojams.

Reikalavimai kandidatui

  • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas (-a) pedagogas (-ė) – profesijos mokytojas (-a);
  • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
  • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);

Paraiškų teikimo procedūra

  • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
  • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
  • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis kvietimą „Profesinio mokymo dalies stiprinimas profesinio mokymo „eTwinning“ projektuose“.
  • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
  • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
  • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisegti skenuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.
  • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gegužės 4 d. 10:00 val. paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.

Atrinkti dalyviai po seminaro Švietimo mainų paramos fondui turės pateikti trumpą informaciją apie renginyje gautą informaciją, kuria bus galima dalinamasi su „eTwinning“ bendruomene.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į „eTwinning“ seminarą užsienyje ir/arba 2021 m. nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ virtualiame tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki 2022 m. gegužės 11 d.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

Naujienų kategorijos

Žymos