Naujienos

Profesinių mokyklų pedagogus kviečiame dalyvauti virtualiame seminare

2021 27 spalio

Programa „eTwinning“ stiprina ir remia pirminio profesinio mokymo įstaigų (ang., IVET) darbą visoje Europoje ir kviečia šiuos pedagogus dalyvauti tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare. Seminaro tema – „eTwinning“ parama pirminio profesinio mokymo mokykloms“ (angl. „eTwinning in support of VET Schools“). Siūlome dalyvauti šiame seminare lapkričio 24-26 d. virtualiai.

Seminaras vyks anglų kalba, čia galite susipažinti su preliminaria programa. Seminarą organizuoja Albanijos „eTwinning“ Nacionalinė paramos organizacija.

Dalyviai: Pirminio profesinio mokymo mokytojai. Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas;
 • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Turi atitikti seminaro tikslinę grupę – pirminio profesinio mokymo mokytoja

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į „eTwinning“ seminarą užsienyje ir/arba nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ virtualiame tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis kvietimą „Projekto „eTwinning“ kvietimo online seminaras „eTwinning“ parama pirminio profesinio mokymo mokykloms“ (Albanija)“.
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisegti skenuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021 m. lapkričio 5 d. 12:00 val.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki š. m. lapkričio 12 d.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

Naujienų kategorijos

Žymos