Naujienos

Profesinių mokyklų mokytojai kviečiami dalyvauti atrankoje į seminarą Madride

2023-08-31

Kviečiame profesinių mokyklų mokytojus, dalyvaujančius programoje „eTwinning“, teikti paraiškas ir dalyvauti 2023 m. spalio 26–28 d. programos „eTwinning“ tarptautiniame seminare Madride (Ispanijoje) „Susitelkimas į inovacijas profesinio mokymo srityje“ (angl. Focusing on Innovation in VET)! Šis renginys yra skirtas tiek pradedantiesiems, tiek „eTwinning“ projektus jau vykdantiems mokytojams. Renginys vyks anglų kalba, jį organizuoja programos „eTwinning“ Ispanijos nacionalinė paramos organizacija.

Su seminaro programa galite susipažinti šioje nuorodoje.

Dalyviai

Seminaras yra orientuotas į profesinių mokyklų mokytojus, siekiančius įgyti žinių, kaip vykdyti „eTwinning“ projektus bei norintiems rasti užsienio partnerių šių projektų įgyvendinimui. Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios švietimo organizacijos darbuotojas pedagogas;
 • Turi būti programos „eTwinning“ dalyvis, užsiregistravęs portale https://school-education.ec.europa.eu/;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Turi atitikti seminaro tikslinę grupę – profesinio mokymo įstaigos mokytojas.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į „eTwinning“ seminarą užsienyje ir/arba 2023 m. nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ virtualiame tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare.

Seminaro dalyviui finansuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis (kaip numatyta programoje), veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo švietimo įstaigos, kurią atstovauja dalyvis, vietos iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0–99 km 23,00 EUR
100–499 km 180,00 EUR 210 EUR
500–1999 km 275,00 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360,00 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530,00 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820,00 EUR
virš 8000 km 1500,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai arba kelionės su bendrakeleiviais toje pačioje transporto priemonėje.

 • Šio kvietimo maksimali dotacijos suma yra 360 eurų (arba 410 eurų ekologiškos kelionės atveju). 50 proc. dotacijos sumos bus skiriama prieš kelionę ir 50 proc. grįžus ir pateikus atitinkamus dokumentus. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. rugsėjo 6 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas paraišką, paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie paraiškų teikimo sistemos, paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“ ir pasirinkus projektą „eTwinning“ teikti paraišką kvietimui „Projekto „eTwinning“ tarptautinis seminaras Madride (Ispanijoje) VET“.
 • Pasirinkus kvietimą, užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, būtina pasirašyti paraiškos deklaraciją el. parašu arba atsispausdinus pasirašyti ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašymui reikalingas tik paraiškos teikėjo parašas. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į atitikimą keliamiems reikalavimams bei kandidato motyvaciją. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu liepos mėn. pabaigoje.

Paraiškos tinkamumo ir turinio vertinimo formą peržiūrėti galite čia.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos nakvynės ir kelionės išlaidos kaip yra apibrėžta šiame kvietime. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas dokumentų valdymui naudoja elektroninę sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas/.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

 

Naujienų kategorijos

Žymos