Naujienos

Pristatome projektą „Mind the gap“

2009 birželio 25

Informacija:
Projektas, kuriame žinioms rinkti ir tarpusavio supratimui pasiekti buvo pasitelktas bendravimas, panaikino kartų atotrūkį tarp tėvų ir jų vaikų paauglių.

Mūsų internetinis dienoraštis: http://barcelonalodz.blogspot.com

Mūsų tinklalapis: http://barcelona_lodz.webs.com

Tikslai:

BENDRIEJI TIKSLAI:

 • Ugdyti bendravimo anglų kalba gebėjimus naudojantis įvairiais ištekliais.
 • Puoselėti socialinius ir asmeninius gebėjimus.
 • Ugdyti domėjimąsi kitais socialiniais kontekstais ir aplinka.
 • Mokytis gerbti kitų žmonių nuomonę ir kultūrinius skirtumus.
 • Mokytis gerbti skirtingu laiku ir skirtinguose kontekstuose vykusius įvykius ir nuomones.
 • Mokytis dirbti grupėse ir veiksmingai bendradarbiauti.
 • Įvertinti bendradarbiavimo ir bendro darbo svarbą.
 • Vertinti anglų kalbos kaip bendravimo priemonės Europos kontekste svarbą.
 • Vertinti IKT naudojimą.
 • Suprasti savęs vertinimo svarbą.

KONKRETŪS TIKSLAI:

 • Sužinoti apie tėvų kartų istorinius, kultūrinius ir socialinius įvykius.
 • Sužinoti apie tai, ką tėvai mėgo ir ko nemėgo, kai jie patys buvo paaugliai.
 • Daugiau sužinoti apie savo tėvų, kai jie buvo paaugliai, gyvenimą ir mąstymą.
 • Nagrinėti ir analizuoti mokinių kartos ir jų tėvų kartos, kai jie buvo paaugliai, panašumus ir skirtumus.
 • Palyginti partnerių rezultatus su savo rezultatais ir padaryti išvadas.
 • Mokytis vykdyti bendradarbiavimo projektą kartu su elektroniniais draugais iš kitų šalių.

Pedagoginė vertė:

Projektas apėmė daug dalykų:

 1. Anglų kalbą kaip darbinę kalbą.
 2. Istoriją, dailę ir muziką.
 3. Socialinį gyvenimą.
 4. IKT priemones.

Vertinimas:

Dirbant su šiuo projektu nuostabus patyrimas buvo atrasti kultūrinius skirtumus tarp šalių ir kartų.

Mokiniai įgijo kalbinių gebėjimų patirties, jie vartojo anglų kalbą juos ugdydami, įgijo IKT gebėjimų patirties, rengdami rezultatus su IKT, ir bendrų kultūrinių žinių.

IKT priemonių naudojimas:

Projekte buvo naudojamos toliau nurodytos IKT priemonės:

 1. Tinklalapis ir internetinio dienoraščio kūrimas.
 2. „PowerPoint“ prezentacijos.
 3. Fotoalbumo prezentacija.
 4. Straipsnių rašymas ir vaizdo įrašų darymas.
 5. „TwinSpace“ platformos, „Yahoo“, „MSN“ naudojimas ir keitimasis elektroniniais laiškais.

Visi šie elementai padarė projektą įdomų ir kūrybišką.

Rezultatas:

Mokiniai mokėsi lygindami kartų gyvenimo būdo pasikeitimus. Jie kultūriniu, taip pat politiniu ir istoriniu požiūriu lygino paauglišką gyvenimo būdą su savo tėvų gyvenimo būdu paauglystėje.

Išnagrinėję Lenkijos ir Ispanijos istorijos skirtumus ar Lenkijos ir Ispanijos paauglių skirtumus mokiniai sukūrė „PowerPoint“ prezentaciją su fotografijomis ir dokumentais (pavyzdžiui,http://www.freewebs.com/barcelona_lodz/comparchartpr2.htm).

Be to, rinkdami papildomą informaciją, mokiniai bendradarbiavo su savo tėvais.

Patarimai:

Kartu su savo partneriu (-iais) sugalvokite gerą ir įdomią temą, kuri sužadins jūsų mokinių smalsumą ir tada iš karto jos imkitės! Siūloma veikla pavers jų mokymosi procesą dideliu malonumu.

Šis projektas taip pat buvo labai geras kalbinių įgūdžių tobulinimo būdas. Mokiniai labai natūraliai mokėsi vartoti anglų kalbą, dirbdami su savo bendraamžiais iš kitų šalių.

Be to, visa tai jie darė internetu, o tai padėjo jiems tobulinti IT naudojimo įgūdžius.