Naujienos

Pokyčių mokyklų kultūroje per demokratiškumą ieškota seminare Kipre

2019-08-09

Gegužės 16-18 d. Kipre vyko seminaras „Pokyčiai mokyklos kultūroje – demokratinės mokyklos link“ (angl. „Changing school culture Towards a democratic school“), į kurį atvyko net 90 mokytojų iš 22 valstybių. Šie metai Europoje minimi kaip demokratinio dalyvavimo metai, todėl ir šiame seminare mokytojai buvo kviečiami kurti projektus, skatinančius įtraukujį ugdymą, žodžio laisvę, demokratinį dialogą, kurie grindžiami atvirumu, atskaitomybe, veiksmingumu ir nuoseklumu.

Seminaro metu pagrindinis darbas vyko įvairaus dydžio grupėmis, buvo pateikta nemažai informacijos apie demokratinį ugdymą, pristatytas demokratinės kultūros kompetencijos modelis. Taip pat buvo pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais: eko mokyklos kūrimas, demokratiškumo ugdymas per meną, patyčių prevencijos, bendradarbiavimo, lyčių lygybės, imigrantų mokymo klausimais mokykloje. Buvo pristatyti „Erasmus+“, „eTwinning“ projektų pavyzdžiai.

Seminare dalyvavusiai pradinių klasių mokytojai iš Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos Vitai Triškuvienei patiko veikla „Apelsinų mūšis“, skirta mokyti mokinius argumentuotai reikšti savo nuomonę bei taikiai išspręsti ginčą. „Mokiniai padalinami į dvi grupes. Viena grupė gauna apelsiną. Kita grupė turi įtikinti, kad „konkurentai“ atiduotų apelsiną. Šią veiklą galima pritaikyti įvairaus amžiaus grupėms, mokytojui moderuojant ginčo klausimus bei sprendžiant įvairiausias problemas klasėje“, – metodą paaiškino V. Triškuvienė.

Kaip didžiausią iššūkį V. Triškuvienė įvardijo pristatymo „Demokratiškas mokytojas yra…“ paruošimą. „Grupę sudarė 5 mokytojai. Iš 5 pateiktų sakinių apie demokratiškus mokytojus bei mokymą reikėjo išrinkti vieną bei paruošti 3 minučių pristatymą, kuris priverstų patikėti ir kitus dalyvius. Kadangi grupėje buvo mokytojai iš įvairių šalių, kiekvienas su skirtinga patirtimi bei kultūra, reikėjo nemažai diplomatijos susitarti, kokia tema yra svarbiausia, kaip paruošti pristatymą ir kaip jį pristatyti. Ypatingai sužavėjo pristatymo moderatorė Claire Morvan, kuri ne tik trumpai apibendrindavo pristatymus, pakomentuodavo klaidas, bet ir mokė, kaip turi būti padarytos skaidrės, ką sako tavo kūno kalba, kaip reikia kalbėti, kad tavo nešama žinutė pasiektų auditoriją ir įtikintų ją“, – pasakojo V. Triškuvienė.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Emilijai Zuzienei labiausiai patiko praktiniai užsiėmimai: „Sulaužyk neapykantą: demokratinio pilietiškumo skatinimas“, „taikomoji demokratija: ekologinės mokyklos link“, „Mokyti tinkamai reaguoti į prieštaringus klausimus žmogaus teisių, švietimo ir demokratinio pilietiškumo ugdymo kontekste“. „Pademonstruotus didaktinius žaidimus galima pritaikyti užsienio kalbos kalbėjimo, skaitymo įgūdžiams lavinti, diskutuojant temomis „Aš – bendruomenės dalis“, „Žmogaus teisės ir pareigos“, užbaigiant pamoką ar kartojant žodyną ir klasės valandėlių metu“, – praktinį užsiėmimų pritaikymą komentavo E. Zuzienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminare pristatytos užduotys, kurias galima atlikti su vaikais ugdant demokratinę kultūrą:

Atspėk žmogaus teises ir pareigas

Diskutuodami apie žmogaus teises vaikams galime pasiūlyti jas piešti. Vienas vaikas lentoje nupiešia kokia tai yra žmogaus teisė, kiti vaikai turi ją atspėti.

Žodžiai

Vaikai rašo ant lapelių mokykloje girdėtus skaudinančius komentarus, įžeidimus. Juos surūšiuoja pagal tai, ar tai erzinantys, labai skaudinantys, žeminantys. Su mokiniais aptariama, ką mes darome, kai tai atsitinka, kaip mes tai galime sustabdyti.

Pastatyk bokštą

Vaikai paskirstomi grupelėmis. Mokytojas parodo iš kaladėlių pastatytą bokštą ir paprašo pastatyti tokį patį. Vaikams duodamas maišas kaladėlių. Vaikų grupė negali pastatyti tokio paties bokšto, nes nėra tiek tokių pačių kaladėlių. Šios užduoties tikslas, grupei bendradarbiauti, nesusipykti ir ieškoti sprendimo būdo. Galbūt pažvelgti į užduotį kūrybiškai ir pastatyti savo bokštą. Atlikus užduotį su vaikais aptariama kaip jie jautėsi supratę, kad šios užduoties negali atlikti.

Naujienų kategorijos

Žymos