Naujienos

PAPILDOMAS KVIETIMAS. Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose Makedonijoje ir Belgijoje

2015-09-08

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. „Desktop“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. 

Paraiškų teikimo data – iki 2015 m. rugsėjo 18 d.

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net; 
 • Gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Papildomo paraiškų teikimo metu siūloma dalyvauti šiuose seminaruose:

Data

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Renginio aprašymas

Kelionės išlaidos*

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Lapkričio 20-22 d.

Makedonija, Ochridas

(skristi į  Skopjė)

Profesinės raidos seminaras „IKT naujovių, naudojamų „eTwinning“ projektuose, integracija į ugdymo turinį“ (Integration of ICT innovative techniques from the eTwinning projects into the curriculum).

 

Pradinių ir vidurinių klasių mokytojams, dirbantiems su 6-14 metų amžiaus mokiniais.

 

 

 

Preliminari programa

iki 500,00 eurų

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d.  

Belgija, Briuselis

 

Seminaras „Saugus interneto naudojimas klasėje“ (Developing an eSafe classroom).

 

 

Visų dalykų mokytojams, besidomintiems saugaus interneto naudojimu klasėje.

 

http://fcl.eun.org/courses

 

iki 275,00 eurų

6

 

 

 

 

 

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis (nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu). Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos* (kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas). Kelionės išlaidoms gali būti skiriama maksimali vienkartinė suma (angl. lump sum), kuri nurodyta lentelėje. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamą programos „eTwinning“ veiklą, motyvaciją bei kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos. 
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės pateikti seminaro ataskaitą ir paskleisti gautą naudingą informaciją regioniniu ar nacionaliniu lygiu.

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. rugsėjo 18 d. imtinai:

 • Užpildytos ir pasirašytos paraiškos originalas (1 egz.) turi būti išsiųstas Švietimo mainų  paramos fondui adresu Rožių al. 2, 03106 Vilniuje (pašto spaudo data).
 • Paraiška MS Word formatu (be parašų) turi būti atsiųsta el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (iki 12:00 val.).
 • Užpildyta žemiau pateikta kandidato registracijos forma (iki 12:00 val.).

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku 
 • Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu
 • Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje 
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma
 • Užpildytos visos paraiškos dalys
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus
 • Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

Programos „eTwinning“ veikla

Įgyvendintos/planuojamos veiklos tikslai aiškūs, konkretūs ir realistiški. Aiškiai ir įtikinamai argumentuotas projekto veiklos poreikis ir aktualumas.

Konkrečiai ir išsamiai aprašyta vykdyta/planuojama „eTwinning“ veikla. Veiklos turinys atitinka numatytus veiklos tikslus. Pasirinktos tikslingos ir efektyvios veiklos formos.

Aiškiai apibūdinti pasiekti/tikėtini „eTwinning“ veiklos rezultatai. Panaudotos/numatytos tikslingos rezultatų vertinimo priemonės. Gauti/tikėtini rezultatai siejasi su veiklos tikslais ir turiniu.

 

Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Motyvacija, poveikis ir aktualumas

Aiškus ryšys tarp pasirinktos kvalifikacijos tobulinimo veiklos ir paraiškos teikėjo tobulinimosi poreikių.

Aiškiai nurodyta, kaip paraiškos teikėjas pritaikys kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.

Aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas pasirinktoje veikloje turės naudos paraiškos teikėjo asmeniniam tobulėjimui ir profesinei kompetencijai.

Aišku, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turės teigiamą poveikį paraiškos teikėjo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai institucijai, kitoms institucijoms.

Sklaida

Paraiškos teikėjas nurodo aiškų planą, kaip skleisti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatus, kad maksimaliai padidintų veiklos poveikį savo institucijai.

Kandidato registracijos forma

[forma_99]

Naujienų kategorijos

Žymos