Naujienos

Neturite daug patirties su „eTwinning“? Dalyvaukite seminare Prahoje!

2024-04-17

DĖMESIO: PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS PRATĘSTAS IKI BALANDŽIO 29 D. 9:00 VAL.!

Kviečiame mokytojus, dirbančius su 6–15 m. amžiaus vaikais ir „eTwinning“ projektus, teikti paraiškas dalyvauti 2024 m. birželio 68 d. Prahoje (Čekijoje) vyksiančiame tarptautiniame „eTwinning“ seminare. Seminaras skirtas pradedantiesiems „eTwinning“ mokytojams, neseniai prisijungusiems prie „eTwinning“ programos ar turintiems nedaug patirties dalyvaujant „eTwinning“ projektuose.

Seminaro metu planuojama pristatyti „eTwinning“ programą bei subūrus dalyvius į grupeles paskatinti kurti projektus „eTwinning“ metų tema „Gera savijauta mokykloje“, kuriuos vėliau mokytojai įgyvendintų kartu su mokiniais. Su preliminaria seminaro programa galite susipažinti čia.

Seminarą organizuoja programos „eTwinning“ Čekijos nacionalinė paramos organizacija, jis vyks anglų kalba.

Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turi būti Lietuvoje registruotos bendrojo ugdymo institucijos pedagogas, dirbantis su 6-15 m. amžiaus mokiniais;
 • Turi būti programos „eTwinning“ dalyvis, įgyvendinęs ne daugiau kaip 2 „eTwinning“ projektus ir užsiregistravęs portale https://school-education.ec.europa.eu/;
 • Turi gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Kandidatas turi būti nedalyvavęs „eTwinning“ tarptautiniame seminare 2023-2024 m.

Seminaro dalyviui finansuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis (kaip numatyta programoje), veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinės išmokos dotacija. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo švietimo įstaigos, kurią atstovauja dalyvis, vietos iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0–99 km 28,00 EUR 56,00 EUR
100–499 km 211,00 EUR 285,00 EUR
500–1999 km 309, 00 EUR 417,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažiau anglies dioksido išmetančios transporto priemonės, pvz., autobusai, traukiniai, dviračiai, arba naudojamasi dalijimosi automobiliu paslauga.

Šio kvietimo maksimali dotacijos suma yra 309 eurai (arba 417 eurų ekologiškos kelionės atveju). Kelionės organizavimu bendru sutarimu rūpinasi dalyvis arba dalyvio organizacija, su kuria bus pasirašoma dotacijos sutartis. 50 proc. dotacijos sumos bus skiriama prieš kelionę ir 50 proc. grįžus ir pateikus ataskaitą bei dalyvio pažymėjimo kopiją.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 26 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas paraišką, paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie paraiškų teikimo sistemos, paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“ ir pasirinkus projektą „eTwinning“ teikti paraišką kvietimui „Projekto „eTwinning“ tarptautinis seminaras Prahoje (Čekijoje)“.
 • Pasirinkus kvietimą, užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, būtina pasirašyti paraiškos deklaraciją el. parašu arba atsispausdinus pasirašyti ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašymui reikalingas tik paraiškos teikėjo parašas. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.
 • Pateikus paraišką daugiau nei vieną kartą, yra vertinama paskutinė to paties dalyvio pateikta paraiška.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į atitikimą keliamiems reikalavimams bei kandidato motyvaciją. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/ gegužės mėn.

Paraiškos tinkamumo ir turinio vertinimo formą peržiūrėti galite čia.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos nakvynės ir kelionės išlaidos, kaip yra apibrėžta šiame kvietime. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas dokumentų valdymui naudoja elektroninę sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais ADOC formatu.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

Naujienų kategorijos

Žymos