Naujienos

Naujovė – 4 NKŽ vienam mokytojui

2021-11-03

Programai „eTwinning“ žengiant į naują etapą, atsinaujina ir nacionalinio kokybės ženklelio (NKŽ) idėja: už 2021-2022 mokslo metus vienas mokytojas galės teikti NKŽ paraiškas už keturis projektus.

Nacionalinis kokybės ženklelis skiriamas atskiram mokytojui už jo kokybišką veiklą projekte. Projektinė mokytojo veikla vertinama pagal tai, kaip jis ją aprašo kokybės ženklelio paraiškoje, pagrįsdamas, kodėl ženklelis jam turėtų būti suteiktas. Būtent todėl nuo pat projekto pradžios turi būti aišku, kaip jūs – vienas mokytojas iš daugelio – prisidėjote prie bendros projekto komandos veiklos. Kartais pastebime, kad sukuriama viena bendra paraiška, kuri vėliau nukopijuojama ir įklijuojama visų projekte dalyvaujančių mokytojų ženklelių paraiškose. Tačiau vertinant tokias paraiškas, būna labai sunku išskirti atskirų asmenų veiklą, ir dažnai vienas mokytojas apdovanojamas, o kiti ne.

Akreipiame dėmesį, kad projekto kokybė vertinama pagal 5 kriterijus:

  • Mokyklų partnerių bendradarbiavimas
  • Technologijų taikymas
  • Pedagoginis novatoriškumas
  • Integracija į ugdymo turinį
  • Rezultatai ir sklaida

Savo paraiškoje turite parodyti, kaip jūsų dalyvavimas projekto veikloje prisidėjo prie šių sričių.

Pastaruoju metu kai kurie mokytojai įgyvendina daug projektų tais pačiais mokslo metais ir teikia nacionalinio kokybės ženklelio paraiškas už juos visus. Tačiau tokia praktika kelia abejonių dėl pačios kokybės sąvokos: ar projekto idėja gerai apgalvota, aptarta ir suplanuota pagal 5 kriterijus su aiškiu kiekvieno dalyvaujančio mokytojo indėliu.

Taigi, nors dažnas iš jūsų įgyvendinate ir daugiau projektų, bus vertinami tik keturi, todėl rekomenduojame prieš teikiant paraišką protingai atsirinkti tik tuos projektus, kurie atskleidžia jūsų darbo kokybę pagal 5 kriterijus.

Naujienų kategorijos

Žymos