Kvalifikacijos tobulinimas

Leidinys „Projektų vadyba švietimo ir sporto bendruomenėms“

2022 25 sausio Atsisiųsti programą

Šis leidinys skirtas visiems planuojantiems įgyvendinti švietimo ar sporto projektus. Nesvarbu, dirbate uni­versitete, kolegijoje, gimnazijoje, darželyje ar sporto organizacijoje – tarptautinių ir (ar) nacionalinių pro­jektų idėjos vystymo, planavimo, administravimo, įgyvendinimo ir viešinimo etapai turi daugiau panašumų negu skirtumų. Todėl šiame leidinyje nuosekliai aprašyti visi svarbiausi projekto etapai ir naudingi patarimai kiekviename iš jų.

Leidinyje pateiktos projektų vykdytojų praktinės veiklos patirtys padės suprasti projektinės veiklos kom­pleksiškumą, praplėsti ir pagilinti žinias apie projektų inicijavimą, planavimą ir įgyvendinimą.

Linkime Jums drąsos, kantrybės, kūrybiškumo ieškant idėjų projektinei veiklai ir atkaklumo jas įgyvendinant.

Leidinio turinį parengė mokytoja-ekspertė, programos „eTwinning“ projektų vykdytoja Jolita Morkūnaitė.

Naujienų kategorijos

Žymos