Naujienos

Mes palaikome Ukrainos mokytojus ir mokinius

2022 18 kovo

„eTwinning“ bendruomenė išreiškia solidarumą su Ukrainos NSO kolegomis, programoje dalyvaujančiais mokytojais ir mokiniais Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje.

Per paskutinius 8 metus programoje „eTwinning“ dalyvavo 3271 mokytojas iš 1682 mokyklų Ukrainoje. Buvo sukurti stiprūs draugiški ryšiai su kitais Europos mokytojais bei mokyklomis, įsitraukta į bendradarbiavimo projektus ir edukacines veiklas.

Programa „eTwinning“ palaiko Ukrainos mokytojus ir pasiūlys jiems šias priemones: 

1. Grupė „Migrantų mokinių intregravimas mokykloje“ savo dėmesį sutelks į mokytojų stiprinimą teikiant pagalbą migrantams. Grupė bus pervadinta „Migrantų ir pabėgėlių  intregravimas mokykloje“ ir pasiūlys pasidalinti edukaciniais resursais ir veiklomis pabėgėliams mokiniams ir jų mokytojams.

2. Bus sukurta nauja grupė padedant kaimyninių Ukrainos šalių NSO. Grupės veikla prasidės nuo partnerių projektų, kuriuose įtraukti Ukrainos mokytojai. Grupės tikslas – dalintis ir koordinuoti bendruomeniškas solidarumo veiklas ir emocinę paramą mūsų ukrainiečiams draugams.

3. Ukrainos mokytojai ir toliau turės prieigą prie „eTwinning“ platformos. Naujai atvykę pabėgėliai iš Ukrainos gavę jo statusą priimančioje šalyje galės bus integruoti į nacionalinę švietimo sistemą ir galės prisiregistruoti į „eTwinning“ tose šalyse, kur laikinai gaus prieglobstį. „eTwinning“  bendruomenės nariai gali kviesti savo kolegas iš Ukrainos, nepaisant to, ar jie prisiregistravę ar ne platformoje, jungtis į projektus svečių teisėmis.

„eTwinning“ yra bendruomenė, ir ypatingai esant dabartinei situacijai, nori pademonstruoti paramą vienas kitam. Kviečiame kiekvieną iš jūsų aktyviai išreikšti savo solidarumą su Ukraina.

Drauge esame stipresni.

Daugiau: https://www.etwinning.net/lt/pub/newsroom/highlights/-etwinning-supports-ukrainian-.htm

 

Naujienų kategorijos

Žymos