Naujienos

„Erasmus+“ projektas MORALSTEAM

2022 21 gruodžio

Dorinis ugdymas dažnai klaidingai laikomas tik taisyklių ir nuostatų visuma, o mokyklose dėstomas nepatraukliai ir nuobodžiai. Mokomieji kompiuteriniai žaidimai gali būti naudinga priemonė, skatinanti mokymąsi klasėje. Tai pagerina mokymosi motyvaciją ir inovatyvaus įrankio, kaip teigiamų technologijų, panaudojimą. Kompiuterinis žaidimas moraliniam ugdymui suteikia besimokantiesiems sprendimų priėmėjų vaidmenį, pastūmėja juos į vis sunkesnius iššūkius, įtraukdamas žaidėją eksperimentuoti su skirtingais mokymosi ir mąstymo būdais.

“Video game for moral education and STEAM development” (MORALSTEAM) – „Erasmus+“ projektas, sprendžiantis mokyklose iškilusią problemą, kaip padidinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais, ugdant bendražmogiškas dorybes, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, profesinei ir visuomeninei veiklai. Projekto koordinatorius – asociacija „Gyvoji planeta“(Lietuva), projekto partneriai – UAB „Tag of Joy“ (Lietuva), ELA (Italija), ASPECT (Bulgarija). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti efektyvius atvirojo kodo dorinio ugdymo ir STEAM plėtojimo įrankius 10-14 m. amžiaus mokiniams.

Projekto metu sukurtas vaizdo žaidimas – intelektinis produktas, kurį galima pasiekti jungiantis virtualiai per nuorodą. Žaidimo metu vaikai renka dorybes – taškus, sprendžia su STEAM temomis susijusias moralines dilemas, turi galimybę motyvuoti klasės draugus, užduoti klausimą mokytojui. Žaidimo privalumas – adaptacija dorinio ugdymo pamokose, klasės valandėlių metu, socialinio ugdymo, gimtosios ir kitų kalbų (anglų, lietuvių, italų, bulgarų) pamokose, taip pat STEAM pamokose (gamta, matematika, IT, menai ir kt.).

Sukurtas vaizdo žaidimas turi žinynus – susistemintą dorybių aprašymą („Dorybių enciklopediją“) ir tyrimo apie mokinių žinias informaciją.

„Dorybių enciklopedija“ – tai dorybių sąrašas su aprašymais, pritaikytas mokinių supratimui, naudingas mokytojams, padedantis pasiruošti pamokoms, rinkti įdomią medžiagą vaikams. Atrinkta medžiaga atsižvelgiant į spiralės ir koncentriškumo principus. Medžiaga paremta trijose šalyse atliktu vaikų tyrimu pagal mokinių, mokytojų ir mokslininkų rekomendacijas, t.y. remiantis bendru europiniu požiūriu. Žinynas inovatyvus, universalus, pritaikomas STEAM dalykų pamokose, dorinio ugdymo ir kitose pamokose, taip pat klasės valandėlių pamokose, neformaliajame ugdyme.

Nemokamas žaidimas čia: https://gyvojiplaneta.lt/moralsteam/.

Daugiau informacijos apie projektą, sukurtas priemones ir vaizdo medžiagą iš renginių čia: https://gyvojiplaneta.lt/tag/moralsteam-video-zaidimas/.

Žaidimo pristatymas Youtube.

Projekto ir priemonių pristatymo konferencijos įrašas Youtube.

Informacija pasidalino Loreta Valuckienė

Naujienų kategorijos

Žymos