Naujienos

Mėnesio projektas „Tongue-twisters International“

2020-09-02

Projektas „Tongue-twisters International“ startavo prieš metus (2019 m. rugsėjį) ir truko visus mokslo metus. Į jį įsitraukė mokytojai ir mokiniai iš daugybės Europos šalių: Lietuvos, Ukrainos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, Prancūzijos, Rumunijos, Portugalijos.

Projekto metu 11-14 metų mokiniai susipažino su gimtosios ir užsienio kalbų greitakalbių įvairove. Jie dalyvavo įvairiose integruotose veiklose su užsienio partneriais: iliustravo greitakalbes, kūrė projekto logotipą, apibūdino mėgstamiausias greitakalbes forume ir ruošia vaizdo pamokėlę tarties lavinimui. Mokiniai buvo suskirstyti į poras, kad galėtų pasinaudodami vaizdo pamoka išmokti tarti greitakalbę nauja užsienio kalba (ne anglų), pvz., portugalų, turkų, italų, rumunų ir t. t. Jie puikiai išmoko sakyti bent po vieną gimtosios kalbos, anglų ir partnerio kalbų greitakalbę bei paaiškinti jos reikšmę. Įvairios veiklos ir netradicinės pamokos padėjo mokiniams pagerinti kalbėjimo įgūdžius, nugalėti psichologinį bendravimo barjerą, lavinti jų lingvistinį kūrybingumą. Užsimezgė draugiški santykiai tarp skirtingų gimnazijos klasių ir mokinių iš užsienio mokyklų.

Anglų kalbos mokytoja Nadežda Tikhomirova, inicijavusi projektą Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, džiaugėsi, kad buvo įmanoma įgyvendinti daug integruotų pamokų ir veiklų: užsienio ir gimtoji kalba, IT, dailė ir pan. Pamokos persikėlė ir į netradicines erdves: bibliotekas, muziejų, gimnazijos koridorius. Projekto veiklos buvo prieinamos visiems mokiniams, todėl mokytojai nesunkiai galėjo įtraukti į darbą ir specialiųjų poreikių mokinius.

Visos projekte išgyventos patirtys buvo naudingos ir mokytojams – atsirado glaudesnis bendradarbiavimo ryšys tarp kalbų mokytojų, padaugėjo integruotų pamokų, vedamų netradicinėse erdvėse.

Naujienų kategorijos

Žymos