Naujienos

Mėnesio projektas „Stop Climate changes: explore & protect“

2020-10-01

Mūsų planetos klimato pokyčiai stipriai keičia pasaulį, todėl ne veltui yra susirūpinta  ES lygiu, kuri yra nustačiusi plataus užmojo priemones ir tikslus – iki 2050 m. pasiekti, kad ES poveikis klimatui būtų neutralus. Programos „eTwinning“ CSS (Centrinė palaikymo tarnyba), kuriai Europos Komisijos vardu vadovauja 34 švietimo ministerijų konsorciumas „European Schoolnet“, rezonavo  ES tikslą ir paskelbė, kad 2020 metai programoje „eTwinning” yra klimato kaitos ir aplinkos saugos metai. Lietuvos NPT jungėsi prie šios iniciatyvos, paskelbdama mokykloms šių metų prioritetinę temą, skirtą klimato kaitos ir aplinkos saugos nagrinėjimui.

Mes, šio projekto kūrėjai, taip pat jungiamės prie šios gražios ir prasmingos iniciatyvos, žinodami, kad mūsų mokiniai – tai būsimi suaugę piliečiai, kurie susidurs su klimato kaitos padariniais. Kadangi rugsėjį tiesioginis ugdymo procesas mokinius ir mokytojus sukvietė vėl į klases, todėl Utenos Dauniškio  gimnazijos ir Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos gamtos mokslų, IT, dailės ir technologijų mokytojai ir mokiniai  aktyviai pradėjo naują programos „eTwinning“ projektą „Stop Climate changes: explore & protect“ kartu su Latvijos ir Turkijos dalyviais. Tai STEAM projektas, skirtas 15-17 metų mokiniams aplinkos saugos ir klimato kaitos nagrinėjimui per fizikos, chemijos biologijos, IT ir dailės pamokas, atsakant į klausimus: kokia yra žmogaus daroma žala aplinkai ir kaip mes galėtume ją išsaugoti?

Projekto dalyviai buvo supažindinti su 13 -uoju darnaus vystymosi  tikslu „Kova su klimato kaita“ ir praktiškai tyrinėjo mokyklos teritorijoje magnetinį lauką ir triukšmą per fizikos pamokas, vandens ir CO2 užterštumą per chemijos pamokas  ir paskaičiavo šiukšlėmis užteršiamą pušyno, šalia mokyklos, plotą  bei oro užterštumą per biologijos pamokas. Taigi, praktiškai pabandė susipažinti su žmogaus veiklos padariniais, įtakojančiais žmogaus sveikatą ir aplinkos saugą ir identifikavo pavojus bei bandė surasti  sprendimus. O per dailės ir IT pamokas mokiniai piešė piešinius ir kūrė e-piešinius, skirtus šiai temai,. eTwinning savaitės metu t.y. rugsėjo pabaigoje, gimnazijoje vyko parodos: tiek reali, tiek ir virtuali.

Tris savaites gimnazistai, padedami savo gamtos mokslų mokytojų, tyrinėjo Utenos Dauniškio ir Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino  gimnazijų vidinę ir išorinę aplinkas, panaudodami tiek mobilias programėles Air Quality Index BreezoMeter, EMF Detector ir realius  prietaisus, kūrė tiriamojo darbo metodikas,  tyrimais identifikavo taršos šaltinius ir teikė patarimus, kaip tuos taršos šaltinius  sumažinti.

Vykdant projektą, netikėtai gavome paramą, ir dar kokią! Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus direktorius Linas Šmigelskas maloniai sutiko bendradarbiauti ir pakvietė visą projekto komandą t.y Utenos Dauniškio gimnazijos ir Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinius pristatyti savo darbus muziejaus konferencijų salėje. Mokinių darbų pristatymus stebėjo Dr. Renata Minkevičiūtė, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkė, kuri po to skaitė paskaitą apie Planetų atmosferas. Po pristatymo muziejaus gidai pravedė ekskursiją ir parodė atnaujintas muziejaus erdves. Visą renginio laiką mus lepino giedras oras bei ryškiai žvaigždėtas dangus.

„Mano darbas buvo iš fizikos. Įdomu praktiškai buvo tirti magnetinį lauką savo gimnazijos aplinkoje. Daug  sužinojau apie mus supančią aplinką ir magnetinio lauko pavojų žmogui, gamtai. Etnokosmologijos muziejuje labai patiko klausytis kitų mokinių pristatymų ir mokslininkės Dr. Renatos Minkevičiūtės paskaitos, aplankyti muziejaus eksponatus. Turiningai praleidau laiką.”

Emilis iš  II a. klasės,  Utenos Dauniškio gimnazija

„Džiaugiuosi, kad pradėjau dalyvauti „eTwinning“ projekte, skirtame klimato kaitos nagrinėjimui. Darbas buvo apie vandens tyrimą. Sužinojau kas yra eutrofikacija, kaip ant vandens auga augalai, kaip yra vertinama vandens ekologinė būklė ir kt. Galėjau praktiškai tyrinėti ir pabandyti atsakyti į klausimą: kokia yra žmogaus daroma žala aplinkai? O išvyka į Lietuvos Etnokosmologijos muziejų buvo labai įdomi: susipažinau su kitų gimnazistų pristatymais, galėjau palyginti savo darbą.”

Džiugas iš 10 klasės, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija

„Šiais metais pradėjau dalyvauti „eTwinning“ projekte apie klimato kaitą. Su bendraklasiais atlikome cheminius bandymus, norėdami išsiaiškinti ar mūsų mokyklos aplinka užteršta. Tam nustatyti atlikome du tyrimus: suskaičiavome pravažiuojančių automobilių išmetamų dujų kiekį ir nustatėme eglių spyglių vaško kiekį, kuris rodo oro užterštumą. Tyrimui atlikti buvo sunkiau surasti eglę, augančią prie aktyvios gatvės. Projektą pristatėme Lietuvos Etnokosmologijos muziejuje, tad aplinka buvo labai unikali ir moderni. Įdomu buvo ir pasiklausyti kitų mokinių bandymų rezultatų, o pravesta  ekskursija po muziejų – sužavėjo apie egzoplanetas, žvaigždes, keliones į Marsą.”

Goda, Utenos Dauniškio gimnazijos mokinė

       Loreta Tarvydienė, projekto koordinatorė, programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione

Naujienų kategorijos

Žymos