Naujienos

Lietuvos 100-čio paminėjimas su ,,eTwinning“ programa Pandėlio gimnazijoje

2018 5 kovo

Pandėlio gimnazijoje  gražiomis veiklomis  paminėtas  Lietuvos 100 – metis.  „eTwinning“ programos dalyviai savo veiklomis  prisidėjo prie  bendrų mokyklos renginių.

Artėjant iškilmingai datai ne vienas žmogus susimąstė, kodėl didžiuojamės Lietuva ir savimi?   Projektas „Tau, Lietuva!“ – tai  galimybė įgyvendinti gražius ir prasmingus dalykus, garsiai pasakyti, už ką esam dėkingi Lietuvai,  pranešti, kad didžiuojamės  savo  maža šalimi.

Projekto  tikslas – integruojant įvairių mokomųjų dalykų programas formuoti mokinių pilietinę nuostatą, pasididžiavimą savo šalimi. 

Į projekto veiklas aktyviai  įsijungė visų  klasių mokiniai per įvairias pamokas. Vyko diskusijos ir interviu, skambėjo dainos ir buvo kuriamos eilės, rengiamos piešinių parodos  įvairiomis technikomis, stendai su informacija apie gimtąjį kraštą, jo istoriją ir gražiausias vietas. Džiaugėmės tuo, kad ir mokyklos vadovai  taip pat dalyvavo šiame projekte. Tačiau savo aktyvumu visus nurungė septintokai. Jie inicijavo veiklas, kūrė filmukus, pristatė savo sukurtus produktus ir veiklas mokyklos bendruomenei. Aktyviai bendravome ir bendradarbiavome su savo projekto partneriais:  Pandėlio pradine, Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindine mokykla bei Rokiškio  Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos "Romuvos" padaliniu.

Taip diskutuodami, pasitardami tarpusavy, su  tėvais,  mokytojais mokiniai išreiškė padėką savo Tėvynei. 

Daugiau informacijos: https://twinspace.etwinning.net/57802/home

 

Besiruošdami Vasario 16-osios šventei ieškojome idėjų, kaip įtraukti į šventinius renginius ne tik savo bendruomenės arba  šalies mokyklas, bet ir užsienio partnerius. Taip atsirado „eTwinning“ projektas „Sveikiname Lietuvą!“. Jo tikslas – paskatinti partnerius iš visos Europos pasveikinti Lietuvą su 100-ju Lietuvos nepriklausomybės jubiliejumi anglų, gimtąja bei lietuvių kalba. Sulaukėme sveikinimų iš daugelio šalių. Smagu girdėti, kaip jie sveikina mus lietuvių kalba. 
Šis projektas – puikus Pandėlio gimnazijos ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos bendradarbiavimo rezultatas.

Daugiau informacijos apie projektą: https://twinspace.etwinning.net/60175/home

Sveikinimus galite pamatyti čia: 

Lietuvos šimtmečio viktorina“ – dar vienas projektas, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šis projektas – tai viktorina, kviečianti intelektualiai paminėti svarbią valstybės datą. Klausimus viktorinai parengė žurnalistas, kultūros antropologas Virginijus Savukynas. Viktorinoje galėjo dalyvauti viena mokytojų-mokinių (14-19 metų) arba tik mokytojų komanda, kuri pateikia bent po vieną atsakymą į klausimą. 

Mūsų gimnazijai atstovo IIIg-IVg klasių mokiniai : Marius Narutis, Julita Greviškytė, Matas Zemlickas, Nedas Karalius. Jiems vadovavo istorijos mokytoja Virginija Adomėnienė. Viktorinos rezultatai bus skelbiami kovo 9 dieną. Viktorinos nors ir nelaimėjome, bet žinias patobulinome tikrai.

Daugiau informacijos apie projektą čia: https://twinspace.etwinning.net/60297/home

Štai taip prasmingai ir iškilmingai „eTwinning“ programos dalyviai  paminėjo svarbų ir išskirtinį mūsų šalies įvykį.

 

Larisa Tichonova, Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

Naujienų kategorijos

Žymos