Naujienos

KVIETIMAS teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

2018-02-26
Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose.
 
Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. 
 
Reikalavimai kandidatams:
 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios ugdymo įstaigos pedagogas;
 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net
 • Gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.
Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams dar nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ projekte ir/arba niekada nevykusiems į „eTwinning“ profesinės raidos ar kontaktinį seminarą užsienyje. 
 
Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 19 d. 12:00.
 
Paraiškos teikiamos dalyvauti šiuose seminaruose:

Data

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Renginio aprašymas

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Maksimali dotacijos suma*

Gegužės 3-5 d.

Turkija,

Stambulas

Kontaktinis seminaras „Nauji požiūriai švietime“ („New Approaches in Education“)

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 11-18 m. mokiniais.

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa (ruošiama)

5

 

 

 

275,00

 

Gegužės 14-16 d.

Italija, Roma

Konferencija „eTwinning“ mokyklos tema 

 

 

 

 

 

 

Mokyklų, kurios nebuvo nominuotos „eTwinning“ mokyklos konkursui, vadovams, pavaduotojams ir projektų vadovams.

 

 

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa (ruošiama)

4 vietos – pradedantiems „eTwinning“ dalyviams ir

1 vieta – pažengusiam „eTwinning“ dalyviui.

275,00

 

Birželio 1-3 d.

Čekija,

Praha

Kontaktinis seminaras skirtas bendardarbiavimui su „eTwinning Plus“ šalimis

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 7-15 m. mokiniais.

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa (ruošiama)

3

 

 

 

275,00

 

Birželio 26-28 d.

Latvija,

Ryga

Profesinės raidos seminaras istorijos, meno ir kultūros tema (“Update your History & Culture”)

 

 

Istorijos, kultūros, meno ir kalbų mokytojams, dirbantiems su 7-18 m. mokiniais. Pažengusieji „eTwinning“ mokytojai.

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa

5

 

 

 

 

180,00

 

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:
 • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 • virš 8000 km – iki 1100,00 eurų. 

 

Kompensuojamos išlaidos:
 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.
Paraiškų teikimo procedūra:
 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikiant paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
 • Pasirinkus kvietimą užpildykite ten esančią paraišką.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima. 
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinkite, pasirašykite (reikalingi paraiškos teikėjo ir organizacijos vadovo parašai) ir nuskanavę prisekite ją prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Originalų paštu siųsti nereikia.
 • Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 19 d. 12:00
 • Apie paraiškos būsenas paraiškos teikėjas bus informuotas elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje ir registracijoje nurodytu el. pašto adresu.

 Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku. 
 • Paraiška pateikta elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prie elektroninės paraiškos prisegta pasirašyta paraiška (PDF formatu).
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale.
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus (dėstomas dalykas ir mokinių amžius) ir patirtį „eTwinning“ programoje (priklausomai ar seminaras skirtas pradedantiesiems ar pažengusiems).
 • Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.
 • Paraiškos teikėjui 2018 m. nebuvo skirta programos „eTwinning“ dotacija.
Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.
 
Paraiškų kokybės kriterijai:
 • Kandidatas aiškiai ir konkrečiai įvardina dalyvavimo seminare tikslus. Dalyvavimo seminare motyvacija ir aktualumas pagrįstas.
 • Paraiškoje pateiktas aiškus pagrindimas kaip kandidato profesinė veikla susijusi su seminaro tema.
 • Aiškiai nurodyta, kaip kandidatas planuoja pritaikyti seminaro metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.
 • Aiškiai nurodyta kokį teigiamą poveikį kandidato dalyvavimas seminare turės jo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai įstaigai, kitoms įstaigoms.
 • Paraiškoje įvardintos konkrečios planuojamos vykdyti veiklos po seminaro. Pateiktas aiškus planuojamo projekto aprašymas (tikslas, mokinių amžius, veiklos, rezultatas).
 • Kandidatas nurodo aiškų planą, kaip skleis informaciją apie renginį ir dalyvavimo jame rezultatus, kad maksimaliai padidintų programos „eTwinning“ žinomumą ir dalyvavimo joje poveikį.
Dalyvių atranka:
 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos kelionės išlaidos. 
 • Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas diegia elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą http://smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą. 
Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

 

Antro pusmečio planuojami seminarai:

 

Mėnuo

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Seminaro kalba

 

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Rugpjūčio 18-20 d.

 

Čekija,

Pilsen

Mokytojų stovykla

 

Visų dalykų mokytojams

 

 

Anglų k.

20

Rugsėjo 12-14 d.

Latvija,

Ryga

Kontaktinis seminaras

Socialinių mokslų mokytojams

 

Anglų k.

2

Rugsėjo 27-29 d.

Vengrija,

Budapeštas

Kontaktinis seminaras

Visų dalykų mokytojams.

 

Anglų k.

3

Rugsėjo 27-29 d.

Vokietija,

Bad Honefas

Kontaktinis seminaras

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

 

Vokiečių k.

3

Spalio mėn.

Liuksemburgas

 

Kontaktinis seminaras sužaidybinimo ir žaidimu paremto mokymosi tema

Patyrę „eTwinning“ mokytojai, dirbantys su 10-16 metų mokiniais

Anglų k.

4

Spalio mėn.

Prancūzija

 

Kontaktinis seminaras

Pradedantieji „eTwinning“ mokytojai, dirbantys su 11-18 metų mokiniais

Anglų k.

5

 

Iškilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 2783.

Naujienų kategorijos

Žymos