Naujienos

Kvietimas prisijungti prie bandymų grupės, orientuotos į klasės veiklos tyrimus

2021 7 gruodžio

Ar kada nors galvojote, kaip galėtumėte veiksmingiau išspręsti kokį nors savo mokymo praktikos iššūkį? Užuot atsitiktinai bandant iššūkių sprendimo būdus, veiklos tyrimai padeda mums paversti „klasės iššūkius“ į „tyrinėjamus klausimus“ ir taip rasti veiksmingesnius ir tvaresnius sprendimus. Todėl veiklos tyrimai yra veiksmingas profesinio tobulėjimo metodas, tiesiogiai veikiantis mūsų klasės ir mokyklos praktiką. Be to, veiklos tyrimai įpareigoja nuolat mokytis ir tobulėti kaip praktikui, sudaro mums sąlygas veiksmingai dalytis savo atradimais su kolegomis ir prisideda prie mokytojo profesijos supratimo ir tobulinimo.

School Education Gateway, Teacher Academy ir „eTwinning“ ieško mokytojų, norinčių prisijungti prie bandomojo projekto, kurio tikslas – integruoti veiklos tyrimų taikymą į abiejose platformose siūlomą profesinio tobulėjimo veiklą. 2022 m. vasario-spalio mėn. 50 bandomojo projekto mokytojų prisijungs prie eksperimentinio internetinio kurso, kurio metu parengs tyrimo planą, jį įgyvendins ir dokumentuos rezultatus. Dalyvavimas šiame kurse padės mokytojams išnagrinėti savo ugdymo praktiką taikant sistemingą ir griežtą veiksmų tyrimų metodiką.

Ką reiškia būti bandymų grupės nariu?
Į bandymų grupę įtraukti nariai turės remti projektą atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
– aktyviai dalyvauti naujame internetiniame kurse apie veiklos tyrimus, kuris vyks 5 mėnesius (maždaug 8-10 valandų per mėnesį),
– parengti tyrimo planą,
– įgyvendinti naują klasėje taikomą praktiką,
– rinkti duomenis apie klasėje taikomą praktiką,
– analizuoti ir vertinti savo klasės duomenis,
– parašyti trumpą tyrimo ataskaitą,
– dalytis patirtimi su kitais bandymų kurso dalyviais.

Kodėl verta tapti vienu iš bandymų grupės narių?

Veiklos tyrimai padeda mokytojams tobulėti profesinėje srityje ir parodyti, kaip jie gilina savo profesines žinias. Būdami bandymų grupės nariais, ne tik išmoksite būti reflektyviais praktikais, dalyvaudami planavimo, veiklos, stebėjimo ir refleksijos procese, bet ir dirbsite su kitais aistringais pedagogais, norinčiais tobulinti mokymo ir mokymosi praktiką.
Kursui pasibaigus, dalyvių ataskaitos bus paskelbtos naujoje Europos Komisijos mokyklinio ugdymo platformoje (kuri pakeis platformas School Education Gateway ir „eTwinning“), o kai kurie dalyviai turės galimybę pristatyti savo tyrimų ataskaitas 2022 m. metinėje „eTwinning“ konferencijoje.

Atrankos kriterijai

Geros anglų kalbos žinios (supratimas, rašymas, skaitymas ir klausymas): mokytojai turėtų labai laisvai jaustis bendraudami anglų kalba, kad galėtų dalyvauti internetiniame kurse, parengti tyrimo planą ir parašyti tyrimo ataskaitą anglų kalba.
Patirtis internetiniuose kursuose: mokytojai turėtų būti praeityje baigę bent vieną internetinį kursą „eTwinning“ arba School Education Gateway Teacher Academy sistemoje.
Geras skaitmeninės kompetencijos lygis: mokytojai turėtų jaustis užtikrintai naudodami skaitmenines technologijas informacijai, bendravimui ir pagrindinėms problemoms spręsti.
Būti novatorišku praktiku: mokytojai savo praktikoje turėtų naudoti kūrybiškas idėjas, kad sėkmingai įtrauktų mokinius.
Būti atviru ir motyvuotu dalytis patirtimi su kolegomis: mokytojai turėtų būti pasirengę aktyviai dalyvauti šioje mokymosi bendruomenėje dalydamiesi idėjomis.
– Galėti įsipareigoti 2022 m. vasario-liepos mėn. skirti apie 8-10 valandų per mėnesį.

Kaip pateikti paraišką?

Mokytojai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti grupės veikloje užpildant šią paraišką iki sausio 14 d. 12.00 val. vidurio Europos laiku.

Atrinkti mokytojai bus oficialiai informuoti el. paštu apie dalyvavimą bandymų grupės veikloje ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 21 d.

Kontaktai
Kilus klausimams ar neaiškumams, galite kreiptis į Bandymų grupės koordinatorę Efi Saltidou: efi.saItidou@eun.org.

Informacija anglų kalba

Naujienų kategorijos

Žymos