Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti „eTwinning“ seminare Taline

2024-06-21

Kviečiame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojus teikti paraiškas dalyvauti 2024 m. spalio 17–19 d. Taline vyksiančiame tarptautiniame „eTwinning“ seminare. Planuojama, kad šiame seminare bus nagrinėjama nauja 2024–2025 m. „eTwinning“ metų tema, kuri bus paskelbta rugsėjo mėnesį „eTwinning“ metinės konferencijos metu. Renginio dalyviai taip pat mokysis dirbti su „eTwinning“ platforma, kartu bendradarbiaus įgyvendindami projektų planavimo užduotis bei su renginyje sutiktais užsienio mokytojais pradės naują „eTwinning“ projektą.

Renginį organizuoja programos „eTwinning“ centrinė paramos organizacija, jis vyks anglų kalba. Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Tarptautinis seminaras vyks viešbutyje Swissotel Tallinn, kuriame dalyviams bus galimybė apsistoti palankesnėmis kainomis.

Renginys prasidės spalio 17 d. 14 val., renginio pabaiga – spalio 19 d. 13 val. Tikslia renginio programa pasidalinsime, kai ji bus paviešinta renginio organizatorių.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos mokyklos mokytojas;
 • Turi būti užsiregistravęs portale https://school-education.ec.europa.eu/;
 • Turi gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Kandidatas 2023–2024 m. turi būti nedalyvavęs „eTwinning“ tarptautiniame seminare, vykusiame Lietuvoje ar užsienyje (išskyrus vykusius nuotoliniu būdu).

Seminaro dalyviui kompensuojamos išlaidos:

 • Maitinimas renginio dienomis (pagal renginio darbotvarkę), transportas iš oro uosto iki renginio vietos.
 • Dalyviui skiriama maksimali dotacija kelionės išlaidoms padengti. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo švietimo įstaigos, kuriai atstovauja dalyvis, vietos iki renginio vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0–99 km 28,00 EUR 56,00 EUR
100–499 km 211,00 EUR 285,00 EUR
500–1999 km 309, 00 EUR 417,00 EUR
2000–2999 km 395,00 EUR 535,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai arba kelionės su bendrakeleiviais toje pačioje transporto priemonėje.

Šio kvietimo dotacijos suma gali būti 211 Eur (285 Eur ekologiškos kelionės atveju), jeigu atstovaujama švietimo įstaiga yra nutolusi 100- 499 km iki Talino arba 309 eurai (417 Eur ekologiškos kelionės atveju), jeigu atstovaujama švietimo įstaiga yra nutolusi daugiau nei 500 km iki Talino. Kelionės organizavimu bendru sutarimu rūpinasi dalyvis arba dalyvio organizacija, su kuria bus pasirašoma dotacijos sutartis. 50 proc. dotacijos sumos bus skiriama prieš kelionę ir 50 proc. grįžus ir pateikus ataskaitą, dalyvio pažymėjimo kopiją bei su nakvynės išlaidomis susijusius dokumentus.

 • Dalyviui skiriama maksimali dotacija nakvynės išlaidoms padengti – 145 Eur už vieną nakvynę (iš viso galima maksimali dotacijos suma – 290 Eur už 2 nakvynes). Dotacijos maksimali suma nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526, galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-15) nuostatomis (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr).

Nakvyne dalyvis pasirūpina savarankiškai bei po renginio turi pateikti Švietimo mainų paramos fondui su nakvynės išlaidomis susijusius dokumentus, t.y. sąskaitą bei apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas paraišką, paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie paraiškų teikimo sistemos, paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“ ir pasirinkus projektą „eTwinning“ teikti paraišką kvietimui „Projekto „eTwinning“ tarptautinis seminaras Taline (Estijoje)“.
 • Pasirinkus kvietimą, užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, būtina pasirašyti paraiškos deklaraciją el. parašu arba atsispausdinus pasirašyti ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašymui reikalingas tik paraiškos teikėjo parašas. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.
 • Pateikus paraišką daugiau nei vieną kartą, yra vertinama paskutinė to paties dalyvio pateikta paraiška.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2024 m. liepos 15 d. 12:00 val. paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į atitikimą keliamiems reikalavimams bei kandidato motyvaciją. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškų teikimo sistemoje rugpjūčio mėn. viduryje.

Paraiškos tinkamumo ir turinio vertinimo formą peržiūrėti galite čia.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos nakvynės ir kelionės išlaidos kaip yra apibrėžta šiame kvietime. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas dokumentų valdymui naudoja elektroninę sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

Nuotrauka www.pexels.com, Konpasu.de Blog.

Naujienų kategorijos

Žymos