Kvalifikacijos tobulinimas

Tarptautinio programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaro ispanų kalba „eTwinning projektų kūrimas“ atgarsiai

2015 7 gruodžio

2015 metų lapkričio 12-14 dienomis Madride (Ispanija) vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras ispanų kalba „eTwinning projektų kūrimas“ (Proyecta eTwinning). Seminaras buvo skirtas ES šalių mokytojams, kurie moko mokinius ispanų kalbos ir ieško bendradarbiavimo galimybių. Seminare dalyvavo 100 dalyvių iš 16 šalių – Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Liuksemburgo, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Islandijos, Austrijos, Kipro, Suomijos ir Belgijos. Lietuvą seminare atstovavo 5 mokytojos.

Seminaro pagrindiniai tikslai – „eTwinning“ projektų temų pasiūla, partnerių paieška „eTwinning“ projektų įgyvendinimui, naujų darbo metodų pasiūla ir taikymas ugdymo procese.

Atvykę į Madridą dalyviai gavo dalomąją medžiagą, reikalingą seminaro veikloms vykdyti. Po registracijos sveikinimo žodį tarė Ispanijos nacionalinės „eTwinning“ programos vadovas Carlos Medina. Taip pat apie projektų ugdomąją naudą „eTwinning“ programos veiklose kalbėjo Centrinės Paramos Tarnybos atstovė Rute Baptista. Pasibaigus pirmajai seminaro dienai visi dalyviai kartu vakarieniavo. Vakarienės metu visi turėjo galimybę susipažinti, bendrauti bei dalintis patirtimi. Bendravimas vyko ispanų kalba.

Antroji seminaro diena prasidėjo plenaru “Neuromokslo taikymas klasėje”, kurį pristatė Asuncion Arranz. Po to vyko komandiniai seminarai atskirose grupėse. Dar prieš išvykstant į Madridą dalyviai galėjo pasirinkti labiausiai dominančią seminaro temą. O pasiūla buvo įvairi – „Apversta klasė (Flipped classroom)“, „Klasėje taikomi teatro metodai (Tecnicas  teatrales)“, „Mokymasis per mobiliuosius įrenginius (Aprendizaje a traves de dispositivos moviles)“, „Projektų vertinimas (Evaluacion de proyectos)“ bei „Žaidimizacija (Gamificacion)“. 

Po pristatymų sekė bendras aptarimas, diskusijos, dalinimasis pastebėjimais ir patirtimi. Daug dėmesio buvo skirta klausimui, kaip turimomis priemonėmis galima patobulinti ugdymą, padaryti jį patrauklų mokiniams bei įgalinti ir skatinti mokinius būti aktyviais ugdymo dalyviais. Antroji diena baigėsi vakariene ir kultūrine programa.

Trečiąją, paskutiniąją seminaro dieną dalyviai pradėjo veiklų komandose pristatymu. Po to vyko dar viena komandinė veikla – projekto rinkinio (Project kit/Kits de proyectos de innovacion) kūrimas. Mokytojai buvo suskirstyti pagal mokomus dalykus ir disciplinas, tad grupių interesai bei tikslai buvo panašūs. Grupėse mokytojai diskutavo ir siūlė įvairias idėjas ir temas „eTwinning“ projektams, kuriuose galėtų patys dalyvauti. Labai tikėtina, kad ne vienas bendrai sukurtas projekto rinkinys bus panaudotas bendradarbiaujant ir kuriant „eTwinning“ projektus. 

Profesinės raidos seminaras baigėsi trijų dienų veiklos rezultatų pristatymu ir diplomų įteikimu.

Seminaras dalyviams suteikė galimybę tobulėti projektų kūrime ir dalyvavime projektinėje veikloje. Susitikimas su kitų Europos šalių pedagogais suteikė sąlygas įgyti naujų pažinčių ir patobulinti ispanų kalbos žinias. Įgytos žinios ir kompetencijos apie naujus metodus ir jų taikymo galimybes skatins taikyti juos pamokų metu.

 

Naujienų kategorijos

Žymos