Kvalifikacijos tobulinimas

Tarptautinės konferencijos „Pilietiškumas: nauja etika 21-ajam amžiui – „eTwinning“ indėlis“ Florencijoje (Italija) atgarsiai

2016 1 gruodžio

2016 metų rugsėjo 21-23 dienomis Florencijoje (Italija) vyko programos „eTwinning“ tarptautinė, teminė konferencija pavadinimu „Pilietiškumas: nauja etika 21-ajam amžiui – „eTwinning“ indėlis“.
Konferencijos tikslas – demokratiškas pilietiškumo ugdymas ir sklaida „eTwinning“ portale, kad kultūriniai skirtumai taptų atradimu ir mokinių asmeniniu tobulėjimu.

Konferencija buvo skirta pažengusiems „eTwinning“ mokytojams, kurie atstovauja mokyklos vadovybę arba koordinuoja tam tikras mokyklos veiklas. 

Konferencijoje dalyvavo 267 dalyviai iš 36 valstybių: Albanijos, Armėnijos, Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Makedonijos, Gruzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Moldovos, Norvegijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Olandijos, Turkijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos.

Tardama įžanginį žodį Birmingemo universiteto profesorė Lynn Davies akcentavo, kad šiuolaikinėje visuomenėje ekstremizmas pasiekė globalų lygį, tačiau kovoti su šia visuomenės problema reikia lokaliai. Kiekvienas mokytojas gali ir turi prisidėti sprendžiant šią pasaulinę 21-ojo amžiaus problemą. 

Konferenciją tęsė moderatorė Anne Gilleran. Ji pateikė įgyvendintų projektų ataskaitą, bei pasakojo apie šiuo metu vykdomus projektus. Kalbėdama moderatorė akcentavo „eTwinning“ projektų naudą mokiniams, mokytojams, mokykloms ir visuomenei. Informacines technologijas ji vadino „opiumu mokiniams“, kurį būtina išnaudoti mokantis ne tik mokyklose, bet ir namuose. 
Antrąją konferencijos dieną darbas vyko sesijose, kurias dalyviai turėjo pasirinkti iš anksto. Sesijas vedė įvairių Europos mokymo institucijų atstovai. 

Marija Ranieri vedė sesiją pavadinimu „Pilietinių kultūrų skatinimas skaitmeninėje visuomenėje per kritinį žiniasklaidos priemonių panaudojimą“, kurioje pranešėja kalbėjo kaip tikslingai panaudoti žiniasklaidos priemones ugdant pilietiškumą, plėtojant pilietines kultūras bei didinti jaunimo informuotumą apie diskriminaciją, suteikiant jiems galimybę dalyvauti kaip aktyviems piliečiams. 

Anna Triandafyllidou vedė sesiją pavadinimu „Europos skirtumų iššūkiai ir integracijos būdai“. Lektorė kalbėjo apie kultūrinių stereotipų gajumą ir apie tai, kad mokykla yra ta vieta, kurioje stereotipai neturi prigyti. Vienas iš būdų didinti toleranciją kitoms kultūroms yra tarptautiniai projektai, kurių metu mokiniai gali pažinti kitas kultūras ir tautas.

Taip pat konferencijos metu surengta 30 praktinių užsiėmimų apie „eTwinning“ veiklą Europos mokyklose, kurių metu dalyviai dalinosi gerąja patirtimi ir įsimintinais pavyzdžiais iš savo mokyklose vykdomų „etwinning“ projektų. Probleminių užduočių sprendimo komandose metu dalyviai įgijo gebėjimų ir praktinių žinių, kurias galės panaudoti praktinėje veikloje ir ieškant naujų partnerių projektams. 

Baigiamojoje konferencijos sesijoje darbo grupių vadovai apibendrino kas yra pilietiškumas ir iškėlė klausimą ar išmokyti pilietiškumo yra kompetencija. 

Visos konferencijos metu dalyviai turėjo galimybių padiskutuoti, susipažinti, pasidalinti savo patirtimi su kitais, ir, svarbiausia, galimai susirasti partnerių ateities projektams kurti. Buvo nuolat tobulinamos bendravimo ir anglų kalbos kompetencijos. Juk būtent nuo ugdytojų turi prasidėti europietiškas pilietiškumas ir tolerancija kitoms kultūroms.

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotą „eTwinning“ projektą:

 

Naujienų kategorijos

Žymos