Kvalifikacijos tobulinimas

Seminaro „eTwinning“ projektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Latvijoje atgarsiai

2017 6 spalio

2017 m. rugsėjo 14-17 d. Siguldos mieste (Latvija) vyko programos „eTwinning“ kontaktinis partnerių paieškos seminaras pavadinimu „eTwinning“ projektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ („eTwinning“ projects in pre-school environment“).

Seminaras buvo skirtas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams. Seminare dalyvavo virš 30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, lopšelių-darželių direktorių iš Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Seminare buvo lyginamos visų šių šalių ugdymo sistemos, kalbėta apie tai, ko reikia, kad tėvų ir pedagogų partnerystė būtų sėkmingesnė, diskutuota apie ateities mokyklą, saugų internetą mažo vaiko gyvenime. Seminaro dalyviai turėjo puikią galimybę patobulinti savo anglų, rusų ir lenkų kalbos žinias bei artimiau susipažinti, aptarti bendras temas ir surasti bendrų taškų. Taip pat nemažai laiko buvo skirta „eTwinning“ projektų galimybių ir grėsmių analizei, pedagogo asmeninio tobulėjimo, dirbant su „eTwinning“ projektais, aptarimui.

Seminaro metu keturias dienas vyko paskaitos, diskusijos, darbas grupėse, individualūs pokalbiai. Pirmąją seminaro dieną dalyviai apžvelgė „eTwinning“ projektų istoriją, kaip projektai yra vykdomi vietos ir europiniu lygmeniu. Darbo grupėse metu dalyviai nustatė kuo yra reikšmingi ir aktualūs projektai, bei kokie jų minusai. Taip pat, pokalbių dviese (atsakant į 5 klausimus) metu dalyviai artimiau susipažino ir iš karto užmezgė kontaktus.

Antrąją seminaro dieną dalyviai džiaugėsi išvyka į „Mezmalina“ Priekulės (Latvija) ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kur turėjo galimybę daugiau sužinoti apie darželyje vykdomus projektus, sužinoti, kiek vaikų lanko grupes, kiek pedagogų dirba jose, koks pedagogų kontaktinio ir nekontaktinio laiko santykis ir, žinoma, tai palyginti su savo šalies ikimokyklinėmis įstaigomis. Direktorė lankytojams taip pat pasakojo apie bendradarbiavimo su kitomis šalimis patirtį.

Trečios seminaro dienos metu dalyviai grupėse kūrė projektus. Kuriant projektus dalyviai bandė rasti bendrų sąsajų, su kultūra, tradiciniais žaidimais ir socialine aplinka. Tada sukurtus projektus kiekvienas dalyvis turėjo pristatyti kitiems, atsakyti į klausimus. Pertraukų metu vyravo jauki atmosfera, pedagogai bendravo ir ieškojo partnerių.

Seminaro metu buvo užregistruoti net 9 tarptautiniai projektai.

Prieš išsiskirstydami dalyviai palinkėjo vieni kitiems sėkmingų partnerysčių bei gražių idėjų.

 

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

Naujienų kategorijos

Žymos