Kvalifikacijos tobulinimas

Respublikinės mokinių ir mokytojų konferencijos „Skaitmeninė kompetencija ir tarptautiškumas“ atgarsiai

2022 11 liepos

Nuotolinėje konferencijoje pristatyta tarptautinė bendradarbiavimo programa „eTwinning“, tarptautinių projektų kokybės vertinimo kriterijai bei kitos programos aktualijos. Konferencijos pranešimuose atsispindėjo geroji mokinių ir mokytojų patirtis, integruojant „eTwinning“ ir kitų tarptautinių projektų veiklas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą, tobulinant mokinių ir mokytojų skaitmenines kompetencijas. Kalbant apie skaitmeninę kompetenciją, nuo kompiuterinio raštingumo pereinama prie skaitmeninio kompetentingumo, kuris apima tokius aspektus „kaip kibernetinis saugumas ir asmens duomenų tvarkymas, skaitmeninis pilietiškumas, etika ir sprendimų priėmimas, žinių kaupimas iš internetinių tinklų ir virtualių aplinkų bei bendradarbiavimas jose“ (Falloon, 2020). Projektinė veikla ugdymo procese apima pasitikėjimą, kritišką ir atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą mokymuisi ir dalyvavimui visuomenėje. Nuotolinė konferencija buvo žingsnis, skatinantis mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, reflektuojant projektines veiklas bei inicijuojant naujus projektus.

Konferencijoje pristatyta mokinių ir mokytojų geroji praktinė patirtis suteikė daugiau žinių apie šią programą ir sudomino išbandyti naujas veiklas, tyrinėti ir pritaikyti ugdymo procese skaitmeninius išteklius, inicijuoti virtualioje erdvėje originalius ir inovatyvius „eTwinning“ projektus.

Konferencijos medžiagą, pranešimus, klausimus-atsakymus bei atsiliepimus ir mintis po konferencijos galima rasti https://padlet.com/vdu/conference

 

Danguolė Vaitmonienė
VDU „Rasos“ gimnazijos IT mokytoja

Naujienų kategorijos

Žymos