Kvalifikacijos tobulinimas

Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Per gyvenimą su „eTwinning“: įtraukiojo ugdymo bendradarbiaujant link“

2018-06-05

2018 m. gegužės 15 d., 10 val., Tauragės PMMC (adresu Aerodromo g. 6, Tauragė) vyks respublikinė teorinė-praktinė  konferencija „Per gyvenimą su „eTwinning“: įtraukiojo ugdymo bendradarbiaujant link“.

Šios konferencijos tikslas – skatinti projektinės veiklos metodo taikymo galimybes ir  padėti ugdytiniams bei pedagogams ugdyti bendruosius gebėjimus dalyvaujant tarptautinėse programose ir skleisti gerąją patirtį apie tai.

Konferencija suteiks teorinių ir praktinių žinių pedagogams apie tarptautinės „eTwinning“ programos, kaip projektinės veiklos metodo, taikymo galimybes ugdymo procese ir skatins mokytojus įsitraukti į „eTwinning“ veiklą kuriant, organizuojant projektus ir dalyvaujant mokymuose. Dalyviai bus mokomi bendradarbiauti pateikiant sėkmingos kryptingos projektinės veiklos pavyzdžius. 
Konferencijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo specialistai.

Visus, norinčius dalyvauti konferencijoje, prašome registruotis iki 2018 m. gegužės 13 d. elektroniniu paštu nomedavykert@gmail.com, atsiunčiant užpildytą registracijos anketą (Nuostatai, 1 arba 2 priedas).

Registracijos ir kitais klausimais galima teirautis telefonais:

  • 865531545 (N. Vykertienė)
  • 867406078 (R. Banzinienė)

Konferenciją organizuoja Tauragės regiono „eTwinning“ ambasadoriai ir mentoriai.

 

Naujienų kategorijos

Žymos