Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ profesinio tobulinimo seminaras Jūrmaloje – kvalifikacijos tobulinimas ir praktinis naujų žinių pritaikymas

2015 1 gruodžio

2015 m. birželio 17 – 20 dienomis Jūrmaloje (Latvija) vyko programos „eTwinning“ profesinio tobulinimo seminaras, skirtas specialiai programos ambasadorių kvalifikacijos tobulinimui. Mokymuose dalyvavo 150 „eTwinning“ ambasadorių iš 27 Europos šalių.

Šis susitikimas buvo ypatingas efektyviu komandiniu bendradarbiavimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę rinktis mokymus net iš 18-os skirtingų praktinių užsiėmimų, kuriuose ne tik klausėsi lektorių, bet ir atliko užduotis, buvo skatinami tarpusavyje diskutuoti ir mokytis vieni iš kitų. Gausios idėjomis diskusijos ir efektyvus praktinis darbas suteikė žinių apie naujus seminarų organizavimo būdus ir formas.

Žemiau pateikiame trumpus kelių mokymų aprašymus, kuriuose dalyvavo Lietuvą atstovavę ambasadoriai.

„Project method”
Latvių ambasadorė Liene Millere mokė geriau suprasti kuriamo projekto žingsnius, padėjo iškelti tinkamus tikslus mokiniams ir pedagogams bei planuoti projektą naudojant “Google” dokumentus. Dalyviai buvo suskirstyti į grupes žaidimo principu ir kūrė bendrą projekto planą. Mažiau patyrę tokiu būdu buvo supažindinti su „Twinspace“ erdvės išnaudojimu grupinei veiklai bei medžiagos pateikimui. „Google“ dokumentų kūrimas leido bendradarbiauti naudojant išmanųjį redagavimą ir stiliaus įrankius. Rezultatas iškart buvo matomas grupės partneriams, kurie galėjo papildyti, atlikti pakeitimus ar formatuoti tekstą. Pabaigoje dalyviai galėjo matyti ne tik savo, bet ir kitų pogrupių darbą bei dalintis interaktyviais dokumentais vieni su kitais.

„21st century skills in classroom”
Jaunas ir aktyvus pedagogas Edgars Bajaruns mokė panaudoti XXI amžiaus technologijas dirbant klasėje projekto metodu. Lektorius pabrėžė, kad ne tik mokinys bet ir mokytojas turi turėti žinių naujausių technologijų srityje, bei mokėti tikslingai jomis naudotis. Jis įkvepiančiai įrodė modernaus mokymosi svarbą ir pakvietė išsiaiškinti svarbiausius tokio požiūrio į mokymąsi aspektus. Prieš atliekant užduotis buvo labai aiškiai išdėstomi reikalavimai, minučių tikslumu paskiriamas laikas atlikimui. Darbas grupėse vyko sklandžiai, nes visi dalyviai turėjo stiprius IKT ir anglų kalbos įgūdžius.

„Planning and leading online courses”
Įkvepianti lektorė ir ambasadorė Edīte Sarva pasidalijo internetinių kursų organizavimo patirtimi. Dirbdami grupėse dalyviai analizavo šias problemas: kaip pasirinkti tinkamą kurso internetu formą; kaip įtraukti dalyvius dirbant internetinėje terpėje; kokios technologijos gali būti naudojamos organizuojant įvairių rūšių internetinius kursus, ir t.t.. Bendradarbiavimas buvo labai intensyvus. Visi dalyviai aktyviai įsitraukė į praktinę veiklą. Jie diskutavo ir kūrė gero internetinio renginio kriterijus. Teko pagalvoti kokie turėtų būti geri kursai, kaip įtraukti dalyvius, bei kokią pasirinkti tinkamą kursų formą ir ją atitinkančias technologijas. Grupės keitėsi vietomis ir analizavo atsakymus, koreguodamos ir išskirdamos esminius kriterijus – aiškūs tikslai ir rezultatas, aiški vertinimo sistema, suprantamai išdėstytas planas ir uždaviniai, pagalba ir įsivertinimas, bendradarbiavimas tarp dalyvių ir darbas grupėse, IKT panaudojimas ir metodų įvairovė.

„How to organize 3 day training”
Dar viename lektoriaus Edgars Bajaruns užsiėmime dalyviai diskutavo apie tai, kokį vaidmenį vaidina ilgalaikiai seminarai programos „eTwinning“ pedagogų profesiniame tobulėjime. Dalyviai aiškinosi, kokie yra 3 dienų mokymų privalumai, kokių žinių reikėtų suteikti, kad mokytojai galėtų jas panaudoti savo pamokose ir tarptautiniuose projektuose, su kokiomis technologijomis (ir kodėl) jie turėtų supažindinti. Pasiskirstę į grupes dalyviai aptarė savo dalyvavimo tokiuose renginiuose patirtį, išskirdami teigiamus ir neigiamus aspektus, bei trumpai aptarė, kokius įgūdžius, žinias, nuostatas turi turėti idealus „eTwinneris“.

„Organizing 1 day training for beginners“
Mokymuose, kuriuos vedė Oskars Kaulēns buvo bandoma išsiaiškinti kaip suplanuoti programos „eTwinning“ seminarus žmonėms, neturintiems patirties, bei kokie praktiniai mokymo metodai gali būti naudojami mokant pradedančiuosius. Darbas vyko grupėse, kuriose buvo stengiamasi veiklą organizuoti klausimų ir atsakymų metodu. Pagrindinė idėja – seminaro metu išsikelti klausimą ir surasti jam atsakymą. Išsikelti klausimai turi būti svarbūs eTwinning programos pradedantiesiems dalyviams. Svarbiausių klausimų iškėlimas leidžia seminaro medžiagą pateikti struktūrizuotai ir konkrečiai.

„Promoting eTwinning, sharing practise, recognition”
Paskaitoje apie „eTwinning“ programos ir veiklos garsinimo svarbą lektorė Liene Millere pabrėžė, kad svarbiausia yra dalijimasis patirtimi ir veiklos bei rezultatų pripažinimo siekimas. Naudojant “Google” dokumentus dalyviai sprendė, kaip jie galėtų tai padaryti vietiniu, nacionaliniu, bei tarptautiniu lygiu. Buvo pasiūlyta daug originalių idėjų, tokių kaip internetinė programos „eTwinning“ kavinė, pusryčiai ar šventė mokykloje su administracijos bei žiniasklaidos atstovais. Nacionaliniu lygiu sklaidai siūlyta išnaudoti vykstančias pasiekimų parodas, kurti ir talpinti daugiau vaizdo medžiagos internete. Projektus populiarinti padėtų ir socialinio tinklo „Twitter“ maratonai, vebinarai, virtualūs pasimatymai. Visi pasiūlymai buvo pristatyti Nacionalinės bibliotekos salėje.

Čia – tik kelių mokymų aprašymai. Pilna programa žavėjo savo turiningumu bei akivaizdžia nauda tiek programos „eTwinning“ pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems „eTwinneriams“.

Žiniomis, gautomis šio renginio metu, dalyviai galės pasidalinti su savo kolegomis, bei pritaikyti gautą medžiagą regioninių seminarų metu.

Naujienų kategorijos

Žymos