Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras „Bendradarbiavimu paremtas mokyklų tobulinimas“ Briuselyje.

2016 1 vasario

2015 m. rugsėjo 24-25 d. Briuselyje (Belgija) vyko tarptautinis seminaras pavadinimu „Bendradarbiavimu paremtas mokyklų tobulinimas“. Seminaras buvo skirtas įvairių lygmenų mokyklų vadovams, kurie siekia tobulinti mokyklų bendruomenių veiklą ne chaotiškai, bet tardamiesi su bendruomene,  iš anksto planuodami veiklą.

Prieš seminarą dalyviai gavo visą būtiną informaciją susijusią su seminaro organizavimu, atvykimu, apgyvendinimu. Taip pat buvo parašyta atsivežti mokyklos pristatymą bei naudojamų mokymo priemonių pavyzdžių.

Mokyklos tobulinimas bendradarbiaujant – iššūkis ne tik mokyklų mokytojams, bet ir vadovams. Informacinių technologijų naudojimas mokymui ir mokymuisi – antrasis,  bet ne mažiau svarbus iššūkis. Neretai mokyklų vadovai susiduria ne tik su išteklių trūkumu, bet ir su nepakankamu mokytojų motyvacijos ir kompiuterinio raštingumo trūkumu.

Seminare didžiausias dėmesys buvo skirstas dalinimuisi patirtimi apie informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimą ir plėtojimą vaikų ugdyme. Dalyviai turėjo 7 sesijas, kurių metu analizavo 7 skirtingas temas – Peer Exchange Group, STEPS Plan, Whats happening in the classroom, Students as Digital Leaders, Preparing a Learning Snack, Developing Successful Partnerships, Improving CPD for teachers in your school. Seminaro metu pagrindinis darbas vyko grupėmis po 4-6 dalyvius iš skirtingų valstybių ir kiekvienas dalyvis bent kartą pabuvo darbo grupės lyderiu. Dalyviai analizavo ir nagrinėjo temas grupėse, kūrė Powerpoint pristatymus ir paskui juos pristatė visiems dalyviams. Po pristatymų sekė bendras aptarimas, diskusijos, dalinimasis pastebėjimais, savo patirtimi. Daug dėmesio buvo skirta klausimui, kaip turimomis priemonėmis galima patobulinti ugdymą, padaryti jį patrauklų mokiniams bei įgalinti ir skatinti mokinius būti aktyviais ugdymo dalyviais. Dalyviai dalinosi gerąja patirtimi ir analizavo bendras problemines sritis, susipažino su „Future Classroom Lab“ projektu, bei kalbėjosi apie IKT įgyvendinimo praktika skirtingose šalyse. 

Viso seminaro metu buvo naudojamas tas pats metodas – darbas grupėse ir paskui rezultato pristatymas visiems dalyviams.

Visada naudinga susitikti su kitų šalių pedagogais ir mokyklų vadovais. Tad galimybė dalyvauti tarptautinėse veiklose ne tik suteikia puikias sąlygas tobulėti ir įgyti reikiamų kompetencijų, sustiprina lyderystę, bet ir praplečia akiratį, skatina motyvaciją augti, keistis ir dalintis gerąja patirtimi. Seminaras sudarė galimybę praktiškai patobulinti dalyvių projektų valdymo virtualioje erdvėje, anglų kalbos ir bendradarbiavimo įgūdžius. Šie mokymai yra ne baigtiniai, o tęstiniai – dalyviai toliau dalinsis patirtimi specialiai dalyviams skirtoje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje ir dviejuose internetiniuose seminaruose lapkričio ir vasario mėnesiais. 

 

Naujienų kategorijos

Žymos