Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ kontaktinio seminaro Flensburge atgarsiai

2016 27 balandžio

2016 metų kovo 8-10 dienomis Šiaurės Vokietijos mieste Flensburge (Schleswig-Holstein regionas) vyko Švietimo mainų paramos fondo inicijuotas kontaktinis seminaras, skirtas profesinių mokyklų mokytojams, norintiems kurti „eTwinning“ projektus.

Seminare dalyvavo virš 40 profesinių mokyklų mokytojų iš Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Švedijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos Gimnazijos skyriaus anglų kalbos mokytoja Irina Basalyga ir Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos profesijos mokytoja Vita Rašinskė.

Sveikinimo žodį seminaro dalyviams tarė Vokietijos „eTwinning“ programos ambasadorė Irene Eckart bei Schleswig-Holstein apskrities švietimo ministerijos atstovas Ronald Westphal. Renginį kuravo Ellen Kammertöns, Nacionalinės Europos Sąjungos švietimo mainų paramos fondo agentūros atstovė, „eTwinning“ projektų koordinatorė.

Antra susitikimo dalis buvo skirta dalyvių susipažinimui, apsikeitimui turimų projektų idėjomis. Tai buvo daroma naudojant "speed dating" principą, kai du seminaro dalyviai susėda vienas prieš kitą, trumpai pristato save, savo mokyklą, mokomus dalykus, turimą projekto idėją ir aptaria, koks galėtų būti vystomas bendras projektas. Šiame etape buvo pradėtos kurti pradinės idėjos bendriems projektams.

Po aktyvaus susipažinimo etapo, seminaro koordinatorė pristatė pagrindinius „eTwinning“ projektų planavimo principus. Dirbdami sekcijose, mokytojai vystė galimų „eTwinning“ projektų idėjas, tarėsi jų tikslų, eigos, laiko terminų, dalyvių skaičiaus bei laukiamo rezultato klausimais. Galimybė betarpiškai ir šiltai bendrauti paskatino įvairių šalių mokytojus jungtis į tarptautines komandas, dalintis pedagogine patirtimi bei darbo, naudojant „eTwinning“ programą, galimybėmis, konsultuotis tarpusavyje, dalintis įžvalgomis ir džiaugtis bendru įkvėpimu.

Antroji seminaro diena pradėjo Elena Grieper pristatymu. Mokytoja iš Vokietijos pristatė programos „eTwinning“ projektą "Media & Culture". Po pristatymo kiekvienas seminaro dalyvis turėjo galimybę pateikti siūlomą projekto idėją. Dalyviai susiskirstė į skirtingas grupes pagal dėstomus dalykus, interesus, pageidaujamas projektų temas. Taip susiformavo apie 10 skirtingu grupių po 3-7 dalyvius. Kiekviena grupė pradėjo dirbti prie naujos projekto idėjos. Po darbo grupėse, Ellen Kammerton pristatė „eTwinning Live“ ir „TwinSpace“ naudojimo galimybes.

Dienos pabaigoje, po aktyvaus protinio darbo, dalyvių laukė išvyka į Flensburgą, kuris savo architektūra, gatvelių išdėstymu, niekada nemiegančio uosto šurmuliu bei Baltijos jūra kvepiančiu oru labai primena lietuviškąją Klaipėdą.

Paskutinę seminaro dieną dalyviai aplankė Flensburgo verslo ir administravimo profesinę mokyklą (HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule Kompetenz im Bereich Wirtschaft und Verwaltung). Šio vizito metu  Europos šalių pedagogai turėjo galimybę pabendrauti ne tik su mokyklos mokytojais, bet ir su mokiniais. Jie lankėsi pamokose, apžiūrėjo klases, bei mokytojų kambarį. Dalyviai susipažino su Vokietijos profesinio mokymo sistemos ypatumais, mokymosi sąlygomis bei aplinka.

Taip pat paskutinę seminaro dieną, bendradarbiaujant Europos šalių pedagogams, buvo pristatyta apie 10 ilgalaikių bei trumpalaikių programos „eTwinning“ projektų, dalis jų jau yra užregistruoti edukaciniame „eTwinning“ portale.

Visi šio profesinės raidos renginio dalyviai buvo apdovanoti „eTwinning“ programos dalyvio pažymėjimais. Dalyvių manymu, tokie kontaktiniai seminarai skatina domėjimąsi „eTwinning“ programos galimybėmis, įkvėpia pedagoginį bendradarbiavimą ir teikia dalijimosi patirtimi ir idėjomis su bendraminčiais džiaugsmą.

Naujienų kategorijos

Žymos