Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ kontaktinio partnerių Baltijos šalyse paieškos seminaro atgarsiai

2017 20 gruodžio
2017 m. lapkričio 9-11 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyko programos „eTwinning" kontaktinis partnerių Baltijos šalyse paieškos seminaras.
 
Seminaro metu buvo pristatyta „eTwinning“ platforma ir jos nauda tarptautiniams projektams. Gyvenant technologijų amžiuje, inovatyvios technologijos tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, todėl mokiniams itin svarbu parodyti tikslingą jų panaudojimą. Sparčiai tobulėjant technologijoms, daugėja inovacijų, mokymosi procese vis dažniau keliami probleminiai klausimai, kaip skatinti mokinių motyvaciją mokytis.
 
Seminare pranešimą skaitė dvi Helsinkio universiteto dėstytojos, „Innokas“ tinklo vadovė Tiina Korhonen ir koordinatorė Kati Sormunen. Jų paskaita suteikė žinių apie „Innokas“ tinklo veiklą ir būtinybę šių laikų vaikus mokyti pasitelkiant kuo naujesnes išmaniąsias technologijas ir taip skatinti jų kūrybiškumą bei motyvaciją. 
 
Seminare taip pat buvo pristatytos programavimo (mokymo(si)) aplinkos vaikams Scrach ir MakeyMakey, padedančios įtraukti pradinių klasių mokinius į įvairiapusę veiklą. Seminare pristatytus mokymo būdus bei priemones galima naudoti  tiek pamokose, tiek neformaliojo ugdymo veiklose. 
  
Vienas iš seminaro  tikslų buvo, kad kiekvienas renginio narys susirastų partnerį „eTwinning“ projekto vykdymui ir jį užregistruotų „eTwinning“ platformoje. Tam buvo skirtos kelios paskaitos, taip pat vyko darbas grupėse. Dalyviai keitėsi kontaktine informacija, bendravo aktualiomis temomis ir ieškojo bendraminčių.
 
Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

Naujienų kategorijos

Žymos