Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ Europos ambasadorių tinklo profesinės raidos seminaro atgarsiai

2017 14 gruodžio

2017 m. metų lapkričio 2-4 d. Bristolyje, Jungtinėje Karalystėje vyko programos "eTwinning“ Europos ambasadorių tinklo profesinės raidos seminaras. 

Seminare dalyvavo per 200 skirtingų šalių ,,eTwinning” programos ambasadorių – įvairių dalykų mokytojų, mokyklų direktorių bei pavaduotojų, Nacionalinių paramos tarnybų projektų koordinatorių, Centrinės paramos tarnybos atstovų bei įvairių švietimo organizacijų patarėjų.
 
Renginio metu dalyviai turėjo galimybę rinktis mokymus net iš 15-os skirtingų užsiėmimų, kuriuose ne tik galėjo pasisemti teorinių žinių, bet ir atlikti užduotis, bendraujant ir bendradarbiaujant dalintis žiniomis bei patirtimi su kolegomis iš kitų šalių.

Viename jų, pavadintame "Viešasis kalbėjimas" lektorė Claire Morvan iš programos „eTwinning” centrinės paramos tarnybos pasidalino patarimais, į kokius dalykus svarbu atkreipti dėmesį ruošiantis kalbėti viešai. Anot lektorės kalbant viešai pagrindinis uždavinys yra informuoti arba įtikinti klausytojus. Antras uždavinys – užmegzti ryšį su klausytojais, nes tik tuomet informacijos perdavimas bus sėkmingas. Prieš kiekvieną viešą kalbėjimą pirmiausia reikia trumpai atsakyti į klausimą sau: kokia yra šio viešo kalbėjimo esmė, kokią žinią reikia perduoti klausytojams. Tai turi būti esminis viešosios kalbos pagrindas. 

Naujos mokymosi patirties ir  įkvėpimo mokytojai kartu su mokiniais nuolat ieško ne tik artimiausioje aplinkoje, bet ir bendraudami virtualioje erdvėje. Programa „eTwinning“ suteikia daug galimybių inicijuoti, kurti ir įgyvendinti tarptautinius mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo projektus. Kad projekto įgyvendinimas nenuviltų, programos „eTwinning“ ambasadoriai taip pat buvo supažindinami su projekto veiklų vertinimu ir įsivertinimu. Edukacinį projektą sudaro inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, užbaigimo ir vertinimo etapai. Kiekvienas iš minėtų projekto gyvavimo laikotarpių reikalauja iš projekto vadovų skirtingo pastangų ir laiko išteklių. Visi projekto etapai vystosi skirtingai. Projekto veiklų vertinimas dažnai siejamas tik su veiklos užbaigimo etapu ir suvokiamas kaip galutinio rezultato, produkto įvertinimas. Tačiau projekto vertinimas yra  ilgalaikis procesas, kuris apima visus projekto etapus ir padeda projekto dalyviams atsakyti į įvairius klausimus – "Ar mokiniams patinka projekto veiklos?", "Ar pasirinkome tinkamas veiklas projekto rezultatui pasiekti?", "Kokius IKT įrankius tikslinga naudoti ugdymo procese?", "Ar mokiniai pakankamai aktyviai įsitraukia į projekto veiklas?". Vertinimo ir įsivertinimo informacija suteikia projekto vykdytojams grįžtamąjį ryšį ir palengvinta edukacinio projekto vadybą, nes suteikia galimybę nuolat patirti sėkmę, išsiaiškinti trūkumus, pakoreguoti suplanuotas veiklas. 

Naujienų kategorijos

Žymos