Kvalifikacijos tobulinimas

Programos „eTwinning“ baigiamosios konferencijos Atėnuose (Graikija) atgarsiai

2016 22 lapkričio

Spalio 26–29 d. Atėnuose į kasmetę programos „eTwinning“ konferenciją susirinko daugiau nei 500 „eTwinning“ mokytojų iš visos Europos. Skaitmeniniam pilietiškumui skirtos konferencijos iškilmingame atidaryme pagrindinę kalbą sakė viena įtakingiausių moterų technologijų srityje ir „Rewired State“  bei „Young Rewired State“ įkūrėja Emma Mulqueeny.

Lietuvą konferencijoje atstovavo du Švietimo mainų paramos fondo atstovai, atstovė iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei net 8 mokytojai.

Pirmąją konferencijos dieną, vakarienės metu dalyviai buvo įtraukti į nuotaikingą ir vienijančią veiklą: „eTwinning“ klausimyno (Quiz) pildymą. Viso buvo pateikta daugiau nei 30 su programa susijusių klausimų. Veikla atitiko konferencijos dvasią – klausimynas vyko naudojant IT, taip vadinamą balsavimo sistemą. Klausimynas apėmė visą spektrą klausimų, susijusių su programa „eTwinning“ – dalyvaujančių šalių skaičių, eTwinning Plus, mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, vykusias konferencijas ir jų pranešėjus, ambasadorių skaičių šalyse, įvykdytų projektų skaičių ir kt. Nors balsuoti (nusiųsti atsakymą naudojantis pulteliu) buvo nustatytas laiko limitas, dalyviai stengėsi pasinaudoti turimais mobiliaisiais įrenginiais (telefonais, planšetiniais komp.) ieškodami atsakymo internete. Veiklos atmosfera tam tikra prasme priminė atmosferą vykdant projektines veiklas – vyravo jaudulys, azartas, kompromiso paieška, lyderystė prisiimant sprendimą, kolegų palaikymas, komandinis darbas ir, be abejo, gera nuotaika. Dvi dalyvių komandos, surinkusios daugiausiai taškų, buvo apdovanotos programos „eTwinning“ atributika ir kitais rėmėjų prizais. 

Per tris dienas trukusią konferenciją buvo organizuota apdovanojimų įteikimo ceremonija, vyko 40 kūrybinių dirbtuvių, o daugiau nei 30 patyrusių dėstytojų ieškojo būdų, kaip padidinti šiuolaikinių mokyklų pajėgumus ir parengti jas skaitmeninės visuomenės iššūkiams, su kuriais mokyklos susidurs ateityje.

Apdovanojimų ceremonijoje apdovanota 11 projektų, iš kurių 3 projektai iš pagrindinių amžiaus grupių ir 8 iš specialių kategorijų: https://groups.etwinning.net/26086/pages/page/158469. Deja nei viename projekte tarp apdovanotųjų nebuvo Lietuvos kūrėjų. 

Kasmetėje programos „eTwinning“ konferencijoje buvo pristatytas naujas „eTwinning“ leidinys „Augantys skaitmeninės kartos piliečiai – aktyvaus pilietiškumo ugdymas programoje „eTwinning“. Skaitmeninės kartos piliečiai yra skaitmeninės visuomenės dalis. Jie naudoja technologijas, kad prisijungtų prie skaitmeninės visuomenės ir aktyviai dalyvautų jos gyvenime. Skaitmeninis pilietiškumas suteikia galimybę saugiai ir efektyviai naudotis skaitmeninių technologijų teikiamais privalumais. Knygoje analizuojami trys svarbiausi skaitmeninio pilietiškumo apibrėžimo dalykai: priklausymas, įsitraukimas ir apsauga. Šis leidinys išverstas ir į lietuvių kalbą ir bus paviešintas artimiausiu metu.

Darbo grupėje „Geresnis internetas vaikams“ (Sabrina Vau) buvo akcentuotas kitoks dabartinio jaunimo realaus gyvenimo apibrėžimas: gyvenimas prisijungus (life online) + gyvenimas atsijungus (life outline). Ir šį apibrėžimą turėtų įsiminti suaugusieji t.y. mokytojai ir tėvai, ugdantys jaunąją kartą. Jauni žmonės patiria didelį spaudimą ir stresą, norėdami būti aktyvūs, priimti, pastebėti, „normalūs“ savo bendraamžių tarpe, nes tai reiškia būti prisijungus 24/7. Būnant atsijungus pora dienų iškyla reali grėsmė būti išmestam iš bendraamžių grupės, prarasti pasiektą statusą, sulaukti patyčių. 

Europos komisija, besirūpindama tinkamu turiniu internete sukūrė ir administruoja svetainę http://www.webwewant.eu, prieinamą 12 kalbų. Svetainėje galima rasti pratybų sąsiuvinių, skirtų paaugliams ir mokytojams, kuriuos galima parsisiųsti ir užduotis atlikti pamokų ar klasės valandėlių metu. Siūloma netgi pasinaudoti jau sukurtais pamokų planais, kurie pritaikyti skirtingoms su tinkamu interneto turiniu susijusiomis temomis.

Darbo grupę „Sužaidybinimas mokyme“ organizavo ir vedė anglų kalbos mokytojas iš Lenkijos, programos „eTwinning“ entuziastas Michał Siwkowski. Sužaidybinimas (gamification) yra pakankamai naujas terminas, tačiau gana seniai taikomas ugdymo procese, versle ir kitose srityse. Pasak lektoriaus, sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas. Taip siekiama pagerinti darbo, mokymosi, kitokios veiklos rezultatus. Pranešėjas akcentavo, kad šio reiškinio negalima painioti su žaidimais, nes iš esmės tai yra dvi skirtingos sąvokos.

Lektorius, apibrėždamas nagrinėjamą objektą, pasitelkė aplikaciją, skirtą dantų valymą padaryti patrauklų. Aplikacija sukurta taip, kad galėtum filmuoti save, valantį dantis, stebėti, kaip gerai išvalyti dantys ir užtrunkama juos išvalyti. Kitas pavyzdys, kaip bėgimą padaryti patrauklų naudojant aplikaciją; čia bėgantysis klausosi instrukcijų, bėga nuo įsivaizduojamo pavojaus, didina arba mažina greitį ir pan. Pranešėjas taip pat pristatė įrankį, skirtą vertinti mokinių elgesį pamokoje, pasiekimus ar lankomumą, pasitelkdamas  „Class Dojo“. Tuo tarpu virtualiems nuotykių ir mokymosi pasauliams kurti rekomendavo  „ClassCraft“.

Dar vieną sužaidybinimo pavyzdį pateikęs lektorius minėjo https://www.mindbloom.com, skirtą ugdyti žaidėjo kantrybę, proceso stebėjimą, teisingą pasirinkimą ir pan.

Pranešimas  sukėlė daug diskusijų; dalyviai tikslinosi, ar tikrai pranešėjas nepainioja verslo ir švietimo, pristatydamas sužaidybinimą. Replikavo apie laiko sąnaudas, tarkime, naudojant „ClassCraft“. Dalyviai taip pat dalijosi savo patirtimi naudojant šį metodą. Programos „eTwinning“ entuziastas Michał Siwkowski registravo savo projektą „eTwinning“ portale sužaidybinimo tema ir ieško partnerio projektinėms veikloms vykdyti. Visi norintys mielai kviečiami panaudoti workshop‘e įgytas žinias projektinėse veiklose.

Visa informacija apie konferenciją: https://groups.etwinning.net/26086/home

 

 

Taip pat kviečiame pažiūrėti trumpą filmuką apie šią įspūdingą konferenciją:

 

Naujienų kategorijos

Žymos