Kvalifikacijos tobulinimas

Profesinės raidos seminaro „eTwinning“ programos galimybės pradedantiems mokytojams“ Albanijoje atgarsiai

2017 3 rugpjūčio

2017 m. liepos 5-7 dienomis Tiranoje (Albanija) vyko programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras pavadinimu „eTwinning“ programos galimybės pradedantiems mokytojams“.

Vasaros viduryje vykstančiame seminare susibūrę net 77 entuziastingi pedagogai iš Slovakijos, Suomijos, Moldovos, Čekijos, Albanijos ir Lietuvos kūrė projektus ir dalinosi profesine patirtimi. Seminaras vyko albanų kalba (su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą).

Visos trys seminaro dienos buvo pilnos įdomių ir naudingų pranešimų.

Pirmąją dieną pranešėjai pristatė gerosios patirties pavyzdžius. Kiekvienas pranešėjas pirmiausiai atkreipė dėmesį į pagrindinius sėkmingo projekto aspektus. Projektinė idėja turi būti konkreti, aiškiai apibrėžta ir įdomi ne tik mokytojui, bet ir mokiniams. Projektas turi būti trumpas (idealiausias laikas 3-4 mėnesiai) ir jis turi vykti mokymosi metu. Geriausia būna kai nei mokytojas, nei mokiniai neturi skirti projektui papildomo laisvo asmeninio laiko. Bendravimas ir bendradarbiavimas, pasitikėjimas savimi ir partneriu yra sėkmingo projekto varikliai. Tik tokiu atveju, kai projektas tampa malonumu, o ne ilgu varginančiu darbu jis gali tapti sėkmingu.

Seminaro metu vykusių pertraukų metu dalyviai daug bendravo tarpusavyje ir lygino švietimo sistemas kiekvienoje šalyje, bandė rasti panašumų ir bendrų taškų. Visi dalyviai džiaugėsi naujais kontaktais, maloniu bendravimu ir naudinga, praktiškai kasdieniniame darbe pritaikoma seminaro medžiaga. Seminaro metu taip pat buvo kuriami ir nauji projektai, ieškoma galimų projektinių partnerių.

Seminaro metu iš viso buvo užregistruoti net 9 tarptautiniai projektai, bei balsavimo būdu išrinkti geriausieji. Tarp jų – ir Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ mokytojos Elenos Čekienės koordinuojamas projektas „We are the different but we are the same“.

Prieš išsiskirdami seminaro dalyviai palinkėjo vieni kitiems gražių idėjų bei sėkmingų partnerysčių. Juk programa „eTwinning“ yra ne tik Europos mokyklų bendradarbiavimo programa, bet ir puikus būdas surasti įdomių projektų partnerių.

 

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

 

Naujienų kategorijos

Žymos