Kvalifikacijos tobulinimas

„Mokytojo asmenybės augimo programa“ – Kauno „Giliuko“ lopšelyje-darželyje

2023-06-23

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ laimėjo „eTwinning“ projektų konkurso 2022 m. finansavimą ir dalinasi savo projekto „Mokytojo asmenybės augimo programa“ įgyvendinimo rezultatais.

Projekto veiklas padėjo įgyvendinti lektorė Ramunė Andrijauskė  turinti 17 metų patirtį,  organizuojant psichologinius, terapinius, kūrybinius ir patyriminius užsiėmimus suaugusiesiems. Projektas „Mokytojo asmenybės augimo programa“ buvo nauja kūrybinė patirtis įstaigos darbuotojams. Tai plati saviugdos programa, apimanti keturis lygius: fizinį, protinį, emocinį ir dvasinį. Projekto metu dalyviai gilino savo socialinius ir emocinius gebėjimus, išbandydami įvairias saviraiškos praktikas. Projekto veiklos buvo paremtos atvira kūryba ir laisve, siekiami projekto tikslai – gilūs ir reikšmingi mūsų įstaigai. Siekiami projekto uždaviniai:

  • Didinti mokytojo savivertę, pozityvų savęs ir savo profesinio pasirinkimo priėmimą, atrasti naujus resursus darbiniam įkvėpimui.
  • Įgyti asmeninį emocinį stabilumą, adekvatų savo stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimą, gebėjimą kryptingai ir su motyvacija jas keisti, tobulinti.
  • Ugdyti efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atrasti naujus, kūrybiškus būdus iškilusioms bendravimo problemoms spręsti.

Projekto metu įgyvendinome šias kūrybines veiklas: savęs pažinimą dramos terapijos metodu;  vidinių resursų suradimą per judesį ir prisilietimą; emocijų ir jausmų mandalos piešimą kaip nestandartinį savianalizės metodą; emocinį atsipalaidavimą ir proto nuraminimą, klausant gongų ir kitų muzikos instrumentų garsų. Projekto veiklos organizuotos atliekant savęs pažinimo ir bendrystę kuriančias komandines užduotis. Projekto veiklos vyko pažįstamoje lopšelio-darželio aplinkoje ir naujose patyrimų erdvėse, kurios leido giliau atsipalaiduoti ir išlaisvinti kūrybą.

Projekte dalyvavo 20 įstaigos darbuotojų, kurie atskleidė įvairiapusę įstaigos komandą (grupių mokytojos, mokytojų padėjėjos, švietimo pagalbos specialistai, vadovai). Įvairi komandos sudėtis padėjo kurti pozityvius gilesnius tarpusavio santykius, paskatino sklandesnį neformalų tarpusavio bendravimą, kuris sužadino norą bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant įstaigos tikslų, lengviau sprendžiant iškilusias kasdienes problemas dėl vaikų adaptacijos, inkliuzijos, atsinaujinusių programų ir kt. Įgyvendintos projekto veiklos pagerino ne tik įstaigos interesus, tačiau suteikė galimybę kiekvienam dalyviui pažinti save kaip asmenybę, ugdyti emocinį intelektą, įgyti naujų kompetencijų, išbandant įvairius aktyviuosius ugdymo metodus, tobulinti gebėjimą atsipalaiduoti ir papildyti savo vidinius resursus, išlikti atviram kūrybiniam procesui. „Tai, kas yra prieš mus ir už mūsų, menka, palyginti su tuo, kas slypi mūsų viduje“ R. W. Emersonas

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Almeda Kmieliauskaitė.

Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ nuotrauka.

Naujienų kategorijos

Žymos