Kvalifikacijos tobulinimas

Mokslas, aplinka ir verslumas „eTwinning“ projektuose

2016 1 vasario

2015 metų spalio 8-11  dienomis Varšuvoje (Lenkija),  vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras, pavadinimu „Mokslas, aplinka ir verslumas „eTwinning“ projektuose“.

Seminaro tikslas – vienyti tarptautinę  pedagogų bendruomenę ir suteikti žinių apie naujausius mokslo atradimus. Seminare dalyvavo  atstovai iš dvidešimt keturių šalių.

Šis seminaras dalyviams suteikė įvairių profesinio tobulinimo galimybių. Paskaitos ir darbas grupėse sudarė sąlygas neformaliam mokytojų bendradarbiavimui ir kontaktų paieškai.

Seminaro dalyviai galėjo rinktis iš daugelio darbo grupių ir jose dalyvauti. Darbo grupių temos buvo labai įvairios – „Lego robotika ir inovacijos“, „IT įrankiai matematikos projektuose“, „Mokytojo keitimosi dirbtuves“, „Kaip padaryti gerą Etwinning projektą?“, „Mokslo projektai ir mokinių kompetencijos“, „eTwinning – augantis bendradarbiavimas“, „Meistravimo dirbtuves Koperniko mokslo centre“, „Pradžia su Scratch“, „Programavimas su Minecraft“, „Google Earth“, ir t.t.

Tokios profesinio tobulinimo galimybės suteikė reikalingo laiko ir erdvės pasinaudoti ekspertų indėliu, tarpusavio mainais ir lavinti įvairių sričių pedagogines kompetencijas skirtinguose kontekstuose.

Seminaro metu buvo bendraujama anglų kalba, kuri beveik nei vienam dalyviui nebuvo gimtoji, tad šis seminaras tapo puikia proga savo kalbą patobulinti ir atsikratyti suvaržymo. Pabaigoje visi dalyviai pasijuto turintys daugiau pasitikėjimo ne tik bendraudami anglų kalba, bet ir keisdamiesi idėjomis bei naudodamiesi savo kūrybinėmis galiomis.

Dalyviai pripažino, kad jiems buvo naudinga ir įdomu pasidalinti gerąja patirtimi su kolegomis iš skirtingų  Europos šalių, susirasti partnerių ir pakviesti juos dalyvauti nacionaliniuose projektuose.

Kompetencijas galima apibūdinti kaip sudėtingą žinių, įgūdžių, supratimo, vertybių, požiūrių ir troškimų visumą, kuri užtikrina veiksmingą asmens veiklą tam tikroje srityje. Kompetentingas asmuo geba veiksmingai naudotis šia žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma, sėkmingai reaguoti į situaciją ar išspręsti problemą realiame pasaulyje. Seminaro dalyviai teigė, kad mokytojas , tobulindamas savo  dalykines kompetencijas,  motyvuoja mokinius  siekti geresnių  mokymosi rezultatų bei skatina realizuoti save tarptautiniuose programos „eTwinning“ projektuose.

Naujienų kategorijos

Žymos