Kvalifikacijos tobulinimas

Kontaktinio seminaro „Mokomės su „eTwinning“ Gruzijoje atgarsiai

2017 7 gruodžio

Spalio 3-6 dienomis Tbilisyje (Gruzija) vyko programos „eTwinning“ kontaktinis partnerių paieškos seminaras pavadinimu „Mokomės su „eTwinning“ ("Learning Through eTwinning").

Seminare dalyvavo daugiau kaip 80 meninio ugdymo, istorijos, etnokultūros ir užsienio kalbų mokytojų iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Prancūzijos, Latvijos, Vokietijos, Azerbaidžano, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos ir Lietuvos. Šiuo seminaru buvo siekiama skatinti projektų kūrimą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei suteikti dalyviams žinių apie programos „eTwinning“ teikiamas galimybes.

Seminaro metu visos gvildentos temos buvo glaudžiai susijusios su šiuolaikinėmis švietimo tendencijomis akcentuojant projektine veikla grindžiamo mokymosi naudą, įtraukiant šiuolaikines komunikacines ir kompiuterines technologijas.

Seminaro plenarinio posėdžio metu Chris Williams, Britų tarybos mokyklų ambasadorius, Tarptautinių mokyklų partnerių specialistas ir Pasaulio mokymosi asociacijos narys, pristatė geros bei efektingos partnerystės vykdant projektus elementus. Kaip teigė pranešimo autorius, stipri ir tvari partnerystė priklauso nuo pasitikėjimo tarp partnerių, bendro tikslo ir paprastumo bendravime. O sėkmingas projektas ir jo rezultatai – tai partnerių komunikacija, pagarba, lankstumas ir projektui panaudotas laikas. C. Williams taip pat pristatė komandų formavimo metodus ir „ledlaužio“ pratimus, kuriuos buvo galima išmėginti praktiškai.

Gruzijos mokytojų kvalifikacijos centro mokytoja konsultantė Nona Popiashvili savo pranešime „Projektų metodu paremtas mokymasis“ kalbėjo, kad nors dauguma šiuolaikinių mokytojų stengiasi savo pamokas praturtinti projektais, bet suvokimas tarp projektinės veiklos ir projektų metodu paremto mokymosi iš esmės skiriasi. Pirmuoju atveju mokytojas visą medžiagą pateikia pats ir temos pabaigoje kaip „desertą“ užduoda mokiniams paruošti projektą, kaip apibendrinamąjį darbą. Tuo tarpu antrasis paremtas pačių mokinių ieškojimu, atradimu, apibendrinimu ir rezultatų pateikimu. Esmė ta, kad mokiniai mokosi vykdydami projektą, o mokytojas tik padeda iškelti problemą ir vėliau moderuoja darbą. Darbo metodai iš pasyvių keičiami į bendravimo ir bendradarbiavimo, o svarbiausiais darbo įrankiais tampa informacinis raštingumas.

Ketevan Papava, programos „eTwinning“ ambasadorės iš Gruzijos vestas užsiėmimas „Aktyvus mokymasis ir mokymasis su „eTwinning“ supažindino seminaro dalyvius su įvairiais mokinių sudominimo metodais – pasirenkant jiems patiems įdomią projekto arba pamokos temą, formuojant grupes, skatinant mokinius kalbėti, diskutuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. Šiuos metodus galima pritaikyti kalbų, istorijos, meninio ugdymo dalykų pamokose bei vykdant projektinę veiklą.

Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su programos „eTwinning“ darbalaukiu ir Web2.0tools įrankiais, turėjo galimybę juos išbandyti.

Pamokų metu verta išnaudoti „Padlet“ programą, kurioje galima kurti savo straipsnius, komentuoti pateiktą klausimą ir matyti kitų dalyvių paskelbtas nuomones. „Padlet“ taip pat galima naudoti ir kaip asmeninį užrašų ar konspektų albumą.

Skaitmeninis žurnalų kūrimo įrankis „Madmagz” leidžia kurti savo žurnalą, skaitmeniniu formatu. Tai svetainė, leidžianti kurti mokyklinius laikraščius, informacinius biuletenius. Šis įrankis lavina mokinių kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius.

Animoto“ ir „ThingLink“ programos mokiniams turėtų ypač patikti. Šių programų dėka galima sukurti trumpus filmukus, pritaikyti jiems norimą muziką ir kurti žaismingas skaidrių prezentacijas pasirinktoms temoms arba projektinėms veikloms.

Seminare pasyvių klausytojų nebuvo, nes visų laukė ne vienas kūrybinis iššūkis. Dalyviai buvo skatinami bendrauti, megzti pažintis, keistis patirtimi ir idėjomis, būti savo šalių ambasadoriais. O svarbiausia – sukurti ir užregistruoti naujus bendrus projektus, nes tai ir buvo pagrindinė šio seminaro priežastis.

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

Naujienų kategorijos

Žymos