Kvalifikacijos tobulinimas

Kontaktinio seminaro „Kūrybiškumas ir skaitmeninės kompetencijos „eTwinning“ projektuose vaikų darželiuose“ Graikijoje atgarsiai

2017 27 gruodžio

2017 m. lapkričio 23-25 dienomis Patras mieste, Graikijoje, vyko programos „eTwinning“ kontaktinis partnerių paieškos seminaras pavadinimu „Kūrybiškumas ir skaitmeninės kompetencijos „eTwinning“ projektuose vaikų darželiuose“.

Seminaras buvo skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, ypač besidomintiems robotų ir kitų įvairių edukacinių technologijų pritaikymu ugdymo procese. Seminare dalyvavo 75 dalyviai iš įvairių Europos šalių.

Pagrindinis šio seminaro tikslas buvo supažindinti dalyvius su programos „eTwinning“ galimybėmis, projektų kūrimo įrankiais, skaitmeninėmis priemonėmis bei inovatyviais ugdymo(si) metodais. 
Seminaro Graikijoje metu dalyviai dalinosi „eTwinning“ projektų idėjomis, mokėsi juos kurti bei ieškojo partnerių. 

Seminaro pradžioje dalyviai išklausė paskaitą apie „Bee-bot“ robotų panaudojimą ir jo pritaikymą bet kokioje ugdymo srityje ar temoje. Darbas su robotais seminaro metu parodė įvairias galimybes dirbant su skirtingų gebėjimų vaikais bei ugdant įvairias vaikų kompetencijas.

Seminare buvo pristatyti keli įrankiai, kuriuos kiekvienas pedagogas gali pritaikyti savo klasėje. Visi pedagogai turėjo galimybę išbandyti šias programėles, kurios ne tik paįvairina ugdymo(si) procesą, bet taip pat sudomina ugdytinius, skatina juos labiau įsitraukti į organizuojamas veiklas:

  • Programėlė „ScratchJr yra skirta 5-7 metų vaikams. Šios programos pagalba vaikai patys gali kurti įvairiausias interaktyvias istorijas ar žaidimus. Ši programėlė – supažindina vaikus su programavimo galimybėmis. Ji moko programuoti nesudėtingas istorijas ar žaidimus, o programuodami ir kurdami įvairiausias istorijas vaikai mokosi reikšti mintis, aiškiai tarti žodžius, reikšti įvairiausias emocijas ar pamėgdžioti garsus. Tai puiki priemonė vaikų kalbos ugdymui, kūrybinių gebėjimų plėtojimui.
  • Book Creator“ yra priemonė skirta elektroninei knygai kurti. Šioje elektroninėje knygoje galima įkelti ne tik tekstus, paveikslėlius, bet ir audio ar video įrašus. Šia elektronine knyga su pedagogo pagalba galėtų naudotis ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, nes programa aiški ir suprantama.
  • Programėlė „TodaysMeet“ veikia paprasto „pokalbių kambario“ principu, bet yra patogesnė nei daugelis alternatyvų. Šios programėlės pagalba internete galima sukurti „uždarą patalpą“ ir joje drąsiai diskutuoti esamuoju laiku, spręsti bendrus darbinius klausimus. Ši programėlė yra puikus būdas pedagogams lavinti bendravimo įgūdžius. 

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

 

Naujienų kategorijos

Žymos