Kvalifikacijos tobulinimas

Kontaktinio seminaro „Kompetencijų ugdymu paremtas mokymasis ir kaip kurti tarpdalykinius projektus“ Latvijoje atgarsiai

2017 24 gegužės

2017 metų balandžio 6-9 dienomis Rygoje (Latvija) vyko programos „eTwinning“ kontaktinis partnerių paieškos seminaras „Kompetencijų ugdymu paremtas mokymasis ir kaip kurti tarpdalykinius projektus“.

Seminaro metu daug dėmesio buvo skiriama būtent tarpdalykinių projektų planavimui. Dalyviai buvo supažindinti su projekto planavimo šablonu, kuriuo galima remtis planuojant projektus. Lektorius siūlė planuojant projektą pagalvoti apie jo tikslus, rezultatus, mokinių veiklas, jų turimas žinias ir įgūdžius, mokinių motyvaciją dalyvauti projekte. Taip pat dalyviai buvo mokomi taikyti inovatyvius metodus tarpdalykinėje sistemoje, naudoti IKT įrankius  ir integruoti juos į „eTwinning“ projektus.

Seminare, praktinių užsiėmimų metu, motyvaciją žadino įdomios mokymosi veiklos ir aktyvus metodai – „minčių šturmas", darbas grupėse, situacijų žaidimai, problemų sprendimas, diskusijos ir modernios priemones. Atliekant grupines kūrybines užduotis dalyviai ugdė kritinį mąstymą, kūrybiškai naudojo multimediją, diskutavo su lektoriumi bei kitais seminaro dalyviais. Siekiant seminaro dalyvius supažindinti su skaitmeninių technologijų panaudojimu, buvo organizuojami praktiniai užsiėmimai grupėse, kurių metu dalyviai mokėsi dirbti ne tik su „eTwinning“ portalo įrankiais, bet ir su 3D modeliavimo įrankiu „TinkerCad“, skirtu skaitmeninių modelių kūrimui, bei su skaitmeninių žemėlapių kūrimo įrankiu „GoogleMyMaps“ kuris gali būti naudojamas ne tik geografijos, istorijos pamokų paįvairinimui, bet ir rengiant įvairius pristatymus kitų mokomųjų dalykų metu. Dalyviai turėjo laiko įrankius išbandyti patys, diskutuoti apie jų panaudojimo galimybes „eTwinning“ projektinėse veiklose ir pamokose.

Viena iš seminaro dienų buvo skirta kontaktų su partnerinėmis šalimis užmezgimui ir „eTwinning“ projekto kūrimui. Dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo idėjas visiems bendrai ir po prisistatymų buvo kviečiami burtis į grupes. Toliau darbas vyko grupėse, dalyviai planavo projektus. Seminaro pabaigoje visos komandos pristatė savo sukurtų projektų idėjas. Iš viso buvo sukurtos net 8 naujos „eTwinning“ projektų idėjos!

Kontaktiniai „eTwinning“ seminarai – puiki proga mokytojams praplėsti savo profesinį ir kultūrinį akiratį bei rasti partnerių būsimiems „eTwinning“ projektams.

 

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

Naujienų kategorijos

Žymos