Kvalifikacijos tobulinimas

Kontaktinio seminaro „Aktyvus mokymas ir mokymasis per „eTwinning“ Serbijoje atgarsiai

2017 31 gegužės

2017 metų balandžio 26 – 28 dienomis Belgrade (Serbija) vyko programos „eTwinning“ kontaktinis partnerių paieškos seminaras pavadinimu „Aktyvus mokymas ir mokymasis per „eTwinning“.

Seminaras buvo skirtas visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 11-19 m. mokiniais. Seminaro tikslas – sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos IKT įrankius (tokius kaip „eTwinning Live“ ir „TwinSpace“), susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Seminare dalyvavo 79 dalyviai iš Prancūzijos, Portugalijos, Estijos, Lenkijos, Austrijos, Kroatijos, Serbijos, Lietuvos ir kitų Europos šalių.

Pirmoji seminaro diena buvo skirta dalyvių susipažinimui ir gerosios patirties sklaidai. Dalyvius pasveikino Belgrado universiteto filosofijos dėstytoja Jelena Joksimovic. Apie IKT svarbą mokyme kalbėjo Švietimo ministerijos atstovė, Austrijos ir Serbijos agentūrų darbuotojai. Jie teigė, kad IKT turi didelį potencialą, bet technologijos pačios iš savęs neprisideda prie mokymo(-si) efektyvumo, o turi būti tinkamai suplanuotos bei naudojamos tikslingai. IKT turi žengti koja kojon su vietiniais gyventojų poreikiais bei kultūra. Kita vertus, tik atsiradę kompiuteriai buvo naudojami specifinėms užduotims, o dabar jau tapo ne tik mokymosi įrankiu, bet ir užduotimi bei atskira koncepcija. IKT galima pritaikyti ir naudoti įvairiuose mokymo metoduose, o programa „eTwinning“ – kaip tik ideali erdvė IKT naudojimui mokymo(-si) procese.

Likusios dvi dienos buvo skirtos praktiniams užsiėmimas – komandų formavimui ir naujų projektų kūrimui. Dalyviai buvo supažindinti su „eTwinning“ portalo galimybėmis ir „eTwinning Live“ platforma, kurioje galima rasti užregistruotus projektus, dalintis gerąja patirtimi, susirasti bendraminčių ir registruoti savo projektus. Po pristatymų dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes, vėliau išsiskaidė į dar mažesnes grupes pagal švietimo idėjas ir prioritetines projektų temas. Mažose grupėse dalyviai diskutavo, aptarinėjo bendradarbiavimo galimybes ir planavo bendrus projektus.

Kontaktinio seminaro metu vos prieš dieną dar nepažįstamais buvę žmonės sėkmingai darbavosi vieno tikslo – tarptautinio švietimo vardan. Seminaro metu dalyviai išplėtė savo žinias apie „eTwinning“ programą, patobulino praktinius įgūdžius, be to gyvai susipažino su mokytojais iš kitų šalių ir tarpusavyje pasidalinę pedagogine patirtimi užmezgė asmeninius kontaktus ateičiai. Dalyviai kalbėjosi ne tik apie „eTwinning“ projektus, bet ir apie mokyklų pobūdį, mokinių amžiaus grupes, tarėsi dėl galimybių bendradarbiauti stambesnio pobūdžio projektuose ateityje.

Seminaro metu buvo užregistruota daugiau nei 20 skirtingų tarptautinių projektų.

 

Prisijunkite prie „eTwinning Live“ ir skaitykite apie seminaro metu užregistruotus „eTwinning“ projektus:

 

Taip pat kviečiame pasižiūrėti trumpą filmuką apie šį seminarą, kuriame tarp kalbintų dalyvių išvysite ir Lietuvos atstovą:

Naujienų kategorijos

Žymos