Kvalifikacijos tobulinimas

Konferencijoje Romoje – apie pasidalintą lyderystę, mokyklų ateitį ir „eTwinning“ naudą

2018-06-28

Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti šiuolaikinis lyderis? Ko reikia, kad mokyklos bendruomenės nariai drąsiai ir savarankiškai imtųsi iniciatyvos įgyvendinti naujas idėjas? Kas ta pasidalinta lyderystė ir kuo ji gali būti naudinga? Į šiuos klausimus ieškoti atsakymų apie 250 mokyklų vadovų, projektų vykdytojų bei už švietimo projektus atsakingų darbuotojų iš 35 šalių sukvietė Romoje (Italija) gegužės viduryje vykusi konferencija „eTwinning“ mokyklų įgalinimas: vadovavimas, mokymasis, dalinimasis“. Konferencijos tikslas – suburti mokyklų, kurios jau turi „eTwinning“ mokyklos ženklelį bei mokyklų, kurios siekia šį pripažinimą įgyti, vadovus, kad būtų pasidalinta „eTwinning“ programos nauda mokyklų bendruomenėms.

Konferencijos dalyviai grupėse dalinosi patirtimi bei iššūkiais, su kuriais jiems teko susidurti siekiant  „eTwinning“ mokyklos vardo. Nepaisant įvairių sunkumų ar trūkumų, kurie buvo įvardinti diskusijų metu, pabrėžtas organizacijų vadovų vaidmuo. Vieningai prieita prie išvados, kad jie turėtų nuolat skatinti ir drąsinti mokytojus bei padėti jiems rasti būdus išspręsti iškilusias problemas ir nenuleisti rankų. Kalbėtasi ir apie iššūkius, su kuriais susiduria patys mokyklų vadovai, pilietiškumo skatinimą, pasidalinta patarimais, kaip suburti stiprią projektų komandą, skatinti inovatyvius projektus.

Konferencijoje dalyvavusi „Šiaurės licėjaus“ ugdymo vadovė Nadia Venskuvienė prisimindama konferenciją, pabrėžė mintį, kad mokyklos tobulinimo procesui ypač svarbi pasidalinta lyderystė: „Norint užtikrinti sklandų pokyčių procesą, svarbu laiku pastebėti pokyčių poreikį ir įsitraukti visiems bendruomenės nariams. Vadovas turėtų įgalinti kitus inicijuoti naujas idėjas ir jas įgyvendinti. Tik tokių būdu mokykloje atsiras aktyvių lyderių, generuojančių idėjas, besiimančių naujų projektų įgyvendinimo.“ – teigė moteris.

Janina Banienė, Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė, džiaugėsi galimybe bendrauti, bendradarbiauti, skleisti inovacijas. „Kalbėta apie naujų strategijų ir vizijų peržiūrą, bendradarbiavimo tinklų gebėjimą kurti naujas žinias, darančias tiesioginį poveikį mokymosi kokybei mokyklose. Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras planuoja rudenį organizuoti regioninę „eTwinning“ konferenciją šios programos ambasadoriams bei partnerysčių ieškantiems mokytojams.“ – įkvėpta konferencijos dalinosi J. Banienė.

Jonavos politechnikos mokyklos projektų vadovė Erika Vaitkevičienė teigė pasinaudosianti naujomis idėjomis ir patarimais, kuriuos išgirdo pranešimuose. „Bandysiu kuo daugiau mokytojų įtraukti į „eTwinning“ projektus, kad mokiniai galėtų daugiau bendrauti su savo bendraamžiais, dalintis mintimis, patirtimi, pastebėjimais.“ – pasakojo E. Vaitkevičienė.

Naujienų kategorijos

Žymos