Kvalifikacijos tobulinimas

„eTwinning“ ambasadoriai – holistinės gerovės atstovai bendruomenėje

2024-05-02

Balandžio 18–20 d. Atėnuose, Graikijoje, vyko tarptautinis programos „eTwinning“ ambasadorių seminaras „eTwinning“ ambasadoriai – holistinės gerovės atstovai „eTwinning“ bendruomenėje“,  kuriame dalyvavo net 42 šalių ambasadoriai, o Lietuvai atstovavo Telšių „Germanto“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Giedrė Raudonienė ir Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė.

Seminarą organizavo programos „eTwinning“ centrinė paramos organizacija, Europos Komisija, Graikijos švietimo ministerija ir Graikijos nacionalinė paramos organizacija. Seminaro metu buvo nagrinėjami įvairūs gerovės švietimo aplinkoje aspektai: buvo pateikta daugybė įžvalgų ir praktinių strategijų – nuo pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria pedagogai, supratimo iki socialinio ir emocinio mokymosi (Social and Emotional Learning – SEL) skatinimo ir besimokančiųjų atsparumo ugdymo.Seminaro pradžioje dr. Electra Bada, kultūros antropologė ir Graikijos nacionalinė fondo „Mokyklos už sveikatą Europoje“ (SHE) nacionalinė koordinatorė, savo pranešime daugiausia dėmesio skyrė pedagogų pažeidžiamumui ir psichikos sveikatai. Remdamasi savo didele patirtimi, Dr. Bada pabrėžė nerimo ir depresijos paplitimą tarp pedagogų ir pabrėžė, kaip svarbu skatinti sąmoningumą ir supratimą apie šias problemas. Kalboje taip pat buvo pabrėžtos aktyvios savipagalbos strategijos, pritaikytos unikaliems švietimo profesijos poreikiams. Pranešėja Stavroulos Bargiota pristatė savo tyrimų išvadas, kurios parodė, kad 11 metų vaikai jaučiasi geriausiai mokykloje, tuo tarpu 15 metų – prasčiausiai, ypač mergaitės. Tyrimai taip pat atskleidė, kad mergaitės dažniau susiduria su problemomis nei berniukai, ir tai turi įtakos jų emocinei gerovei bei mokymosi rezultatams. Ji rekomendavo atkreipti dėmesį ne tik į akademinį mokymąsi, bet ir į protinės sveikatos problemas bei ryšio kūrimą mokyklos bendruomenėje. Seminare vyko interaktyvios praktinės kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas – suteikti daugiau galių pedagogams ir skatinti gerovę švietimo įstaigose. Ambasadoriai veikdami kartu kūrė strategijas, kaip gerovės kūrimo aspektas gali būti įtrauktas į „eTwinning“ projektus, sustiprinant „eTwinning“ ambasadorių bendruomenę ir paskatinant tarpusavio bendradarbiavimą.

Praktiniame užsiėmime „Socialinis ir emocinis mokymasis (SEL) psichikos sveikatai ir gerovei“, kurį vedė ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir „eTwinning“ ambasadorė Margarita Samoutian, buvo nagrinėjamas SEL (Social and Emotional Learning – SEL). Ji supažindino su ugdymo sistema, skirta mokinių socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdyti. Dalyviai įgijo išsamų supratimą apie SEL principus ir dirbdami grupėmis įsitraukė į bendradarbiavimo veiklą, kurios metu nagrinėjo įvairias emocines būsenas ir kaip jas atpažinti. Užsiėmimo metu vyko bendravimas ir bendradarbiavimas tarp dalyvių, buvo išbandytas metodas „Emocijų ratas“. „Emocijų ratas“ yra įrankis, kuris padeda vaikams ar suaugusiems vizualiai atpažinti ir suprasti savo emocijas bei jų įtaką jų elgesiui. Šis įrankis dažnai naudojamas pedagoginėje veikloje siekiant skatinti emocinį suvokimą ir mokymąsi valdyti savo jausmus. Emocijų ratas paprastai yra apskritimas suskirstytas į segmentus ar sektorius, kuriuose vaizduojamos įvairios emocijos, pavyzdžiui, džiaugsmas, liūdesys, pyktis, baimė, nusivylimas ir t.t. Kiekvienas segmentas paprastai atitinka tam tikrą spalvą, kad būtų lengviau atpažinti emociją. Šis įrankis padeda žmonėms išmokti atpažinti savo jausmus, pasidalinti jais su kitais ir mokytis priimti teigiamus sprendimus, kad būtų geriau valdoma emocijų sfera. Naudojant emocijų ratą, galima skatinti atvirumą, komunikaciją ir bendradarbiavimą, taip pat padėti žmonėms išmokti efektyviau spręsti konfliktus ir priimti sprendimus.

Vienoje iš grupinio darbo veikloje diskutuota, kaip pasakyti kritiką neįžeidžiant kito asmens. Rekomenduotas „sumuštinio principas“. „Praise sandwich“ yra komunikacijos technika, kuri dažnai naudojama, norint suteikti grįžtamąjį ryšį arba kritiką taip, kad ji būtų geriau priimama ir skatintų pozityvų pokytį. Ši technika susideda iš trijų dalių, panašių į sumuštiniuose esančius ingredientus.
Pirmas sluoksnis – pagyrimas. Komunikacijos pradžioje pateikiamas teigiamas komplimentas arba pastabos apie tai, kas buvo padaryta gerai arba vertinga. Šis pagyrimas padeda „sušildyti“ atmosferą ir nustatyti teigiamą toną.
Antras sluoksnis – kritika arba konstruktyvus pasiūlymas. Po pagyrimo seka kritika arba konstruktyvus pasiūlymas, kuris yra pagrįstas faktais arba specifiniais pavyzdžiais. Ši dalis pateikia galimybes gerinti arba ištaisyti tai, kas galėtų būti padaryta geriau.
Trečias sluoksnis – dar vienas pagyrimas; Po kritikos arba pasiūlymų pateikiamas dar vienas pagyrimas arba motyvacijos žodžiai, skatinantys toliau dirbti arba gerinti situaciją. Tai padeda užbaigti pokalbį pozityviai ir palieka gerą įspūdį.

Užsiėmimo metu „Atsparumo ugdymas“, kuriam vadovavo pedagogikos koordinatorė Alexandra Almpanidou, turinti patirties mokymo programų kūrimo ir inovacijų srityje dalyviai gilinosi į efektyvias strategijas ir holistinius metodus, kaip ugdyti besimokančiųjų atsparumą, kuriant teigiamą mokymosi aplinką, palankią gerai savijautai.

Kūrybinėse dirbtuvėse „Geros savijautos skatinimas: ambasadorių vaidmuo kuriant palankią „eTwinning“ bendruomenę“, kurį vedė bendruomenės koordinatorė Marta Giuliani buvo atkreiptas dėmesys į unikalų ambasadorių, kaip bendruomenės kūrėjų, vaidmenį. Ambasadoriai užsiėmimo metu dirbdami grupėmis nagrinėjo strategijas, kaip puoselėti teigiamą atmosferą ir aktyviai prisidėti prie iniciatyvų, susijusių su metine programos tema. Dalyviai išbandė įvairias technikas, įskaitant Johari lango metodą, kuris padeda atskleisti žmonių sąveikos dinamiką. Vienas iš labiausiai šokiruojančių dalykų buvo paminėta, kad turėtume žinoti, kad 20% mokinių nuolat tyčiojasi socialiniuose tinkluose ir kad, svarbu į tai atkreipti dėmesį.

Paskutinė seminaro dieną septynios komandos pristatė grupėse sukurtas strategijas, ateities perspektyvas ir pranešimus. Vėliau keletas ambasadorių pasidalino savo patirtimi ir idėjomis apie gerovės skatinimą savo šalyse. Atėnuose vykusiame „eTwinning“ seminare ambasadoriai įgijo žinių apie holistinį požiūrį į ugdymą ir gerovės puoselėjimą tiek tarp pedagogų, tiek tarp besimokančiųjų. Dalyviai patys kūrė praktines strategijas, kaip didinti gerovę švietimo įstaigose. Seminaro dalyviai pabrėžė svarbų darbo ir poilsio balansą bei tai, kad svarbu mokėti pasakyti „ne“. Taip pat buvo paminėta, kad programos „eTwinning“ projektai gali būti veiksmingas būdas integruoti projektinę veiklą į ugdymo procesą ir skatinti mokinių dalyvavimą bei savirealizaciją. Seminaras ne tik suteikė naujų idėjų ir perspektyvų, bet ir skatino dalyvius veikti siekiant pagerinti mokyklų bendruomenių gerovę bei skatinti mokinių sėkmę ir saviraišką.

Savo įžvalgomis ir nuotraukomis pasidalino „eTwinning“  ambasadorės Giedrė Raudonienė ir Ingrida Lekstutienė.

 

Naujienų kategorijos

Žymos